Färdighetskultur, design, lärande och teknik

Färdighetskultur, design, lärande och teknik (Maker @ STEAM) är ett forskningssamfund vars forskningsarbete fokuserar på materialets roll.

Vi undersöker material och artefakter både i sig och i kontexten av skapande och lärande. Vi betraktar studenterna som skapare och skapare som studenter som är involverade i att skapa nytt material och bidra med egna insatser. Artefakterna kan utgöra designade och färdiga produkter, konceptuella verktyg, ändringar i organisationskulturen och åtgärder för en hållbar framtid.

Kontaktpersoner: Markku Hannula, Kalle Juuti ja Kaiju Kangas