Färdighetskultur, design, lärande och teknik
Färdighetskultur, design, lärande och teknik (Maker @ STEAM).

Färdighetskultur, design, lärande och teknik (Maker @ STEAM)

Kontaktpersoner: Pirita Seitamaa-Hakkarainen och Markku Hannula