Forskare och forskningssamfundet

Vid pedagogiska fakulteten bedriver man forskning i forskningsenheter, center, projekt och grupper. Fakultetens forskare och forskningsgrupper bildar nio forskningssamfund.

Ett forskningssamfund för samman forskare med liknande forskningsintressen, skapar nationella och internationella nätverk och stöder forskarnas karriärutveckling i alla stadier av karriären. Forskningssamfundet har i uppgift att främja och upprätthålla mångsidig och gränsöverskridande pedagogisk forskning vid fakulteten. Forskningssamfundet fungerar som aktiv diskussionspartner vid planering av fakultetens verksamhet och utveckling av forskningen.

Forskare och forskningsgrupper
Forskningssamfundet