Inlärningsforskning och pedagogisk psykologi

Föremål för forskningssamfundets forskning är lärande och relaterade interaktionssituationer, självreglering av lärandet, individuella vägar till inlärning och välbefinnande i olika åldersgrupper och lärmiljöer, inklusive digitala och teknikstödda miljöer

Tillväxt, utveckling och individuella egenskaper, liksom motivation och känslor relaterade till lärande samt deras förhållande till välbefinnande, undersöks som skydds- och sårbarhetsfaktorer som förklarar lärandets dynamik. En väsentlig del av samfundets forskning utgörs även av ett mångsidigt stöd för lärande och forskning om olika typer av undervisning och pedagogisk praxis.

Kontaktperson: Katja Upadyaya och Janica Vinni-Laakso