Pedagogik, undervisning och lärarutbildning
Forskningssamfundet för samman människor som är intresserade av frågor relaterade till pedagogik, undervisning och lärarutbildning.

Forskningssamfundet för samman människor som är intresserade av frågor relaterade till pedagogik, undervisning och lärarutbildning. Frågorna granskas ur flera synvinklar: pedagogikens och utbildningens uppbyggnad, skolpedagogik, frågor relaterade till planering, genomförande och bedömning av undervisningen, läroplansforskning (curriculum studies), processen undervisning–studier–lärande, undervisningsetik, mång-/interkulturalism, mediefostran samt lärarens yrkesutvecklingskontinuum som grund-, introduktions och fortbildning, forskning i småbarnspedagogik, förskole- och nybörjarundervisning, forskning i färdighets- och konstämnen, kultur- och konstforskning samt nya lärandemiljöer och undervisningsteknologi.

Kontaktperson: Katriina Maaranen