Utbildning

Vid kandidat- och magisterprogrammen i pedagogik kan du utbilda dig för arbete inom fostran, utbildning, undervisning, lärande och ledning och för uppdrag i samhället som kräver pedagogisk expertis. Studierna i pedagogik ger dig även färdigheter att upprätthålla och utveckla din yrkeskunskap.

Intresset för människans uppväxt, utveckling, beteende och lärande förenar studerande, forskare och lärare vid pedagogiska fakulteten vid Helsingfors universitet. De utexaminerade är sakkunniga inom sitt område och har lätt att få arbete inom olika samhällsområden. Deras sakkunskap har sin grund i den högklassiga undervisningen där kritiskt tänkande, tvärvetenskaplighet och praktisk inriktning ligger i fokus.

Det nya internationella magisterprogrammet

Hösten 2020 startar det nya internationella magisterprogrammet Changing Education. Ansökningstiden slutades 10.1.2020.

Studera enligt de gamla examensfordringarna

Obs! Anvisningen för dig som har börjat studera för din examen 2016 eller tidigare och avlägger din examen enligt de gamla examensfordringarna under övergångsperioden.