Lärande, kultur och interventioner
Forskningssamfundet Lärande, kultur och interventioner (LECI) har som mål att upprätthålla och främja den nya fakultetens högklassiga, nationellt och internationellt betydande pedagogiska forskning samt forskningsbaserad utbildning och samhällelig interaktion.

Forskningssamfundet Lärande, kultur och interventioner (LECI) har som mål att upprätthålla och främja den nya fakultetens högklassiga, nationellt och internationellt betydande pedagogiska forskning samt forskningsbaserad utbildning och samhällelig interaktion. Samfundet för samman forsknings- och undervisningspersonal vid fakulteten samt gästforskare som alla har ett intresse för människors och gemenskapers verksamhet, lärande och utveckling som en del av kulturer och deras verksamhetssystem. Det teoretiska ramverket för forskningen som utförs i vår grupp stöder sig på sociokulturella och/eller verksamhetsteoretiska synvinklar och begrepp. Vår forskning använder sig också av metoder som överskrider läroämnesgränserna, bland annat antropologi, sociologi, medieforskning, filosofi, tillämpad språkvetenskap och kulturforskning.

Kontaktperson: Kristiina Kumpulainen