Lärande, kultur och interventioner

Forskningssamfundet Lärande, kultur och interventioner (LECI) har som mål att upprätthålla och främja fakultetens högklassiga, nationellt och internationellt betydande pedagogiska forskning med särskild fokus på inlärning, kultur och interventioner samt forskningsbaserad utbildning och samhällelig interaktion

LECI för samman forsknings- och undervisningspersonal vid fakulteten med gästforskare som har ett gemensamt intresse för människors och gemenskapers verksamhet, lärande och utveckling som en del av kulturer och deras verksamhetssystem. Forskare inom LECI tillämpar och vidareutvecklar i synnerhet sociokulturella angreppssätt och kulturhistorisk verksamhetsteori. Forskningen använder sig av teorier och metoder som överskrider läroämnesgränserna, bland annat antropologi, sociologi, medieforskning, filosofi, tillämpad språkvetenskap och kulturforskning. Forskningssamfundet består av fem forskningsgrupper vid fakulteten.

Kontaktperson:Kirsi Tirri och Sami Paavola