Regler för evenemangskalendern

I Helsingfors universitets evenemangskalender publiceras information om sådana evenemang som Helsingfors universitet eller någon av dess enheter ansvarar för.

1. Administrering av kalendern

Helsingfors universitets evenemangskalender administreras av universitetets enhet för digital kommunikation.

Användarstöd och användarnamn: digiviestinta@helsinki.fi.

 

2. Evenemang som publiceras i kalendern

I Helsingfors universitets evenemangskalender publiceras information om sådana evenemang som Helsingfors universitet eller någon av dess enheter (fakulteter, avdelningar, fristående institutioner, enheter som omfattas av centralförvaltningen) ansvarar för.

Information om evenemang som arrangeras av vetenskapliga sällskap eller andra föreningar publiceras när temat för evenemanget är nära förknippat med vetenskap eller livet vid universitetet och minst ett av följande villkor uppfylls:

  1. Någon av Helsingfors universitets fakulteter, avdelningar eller andra enheter deltar i att arrangera evenemanget.
  2. Evenemanget ordnas i Helsingfors universitets lokaler.
  3. Föreläsaren är från Helsingfors universitet.

Information om föreläsningar eller seminarier som publiceras i studiehandböckerna publiceras i evenemangskalendern på den externa webbplatsen endast om evenemanget riktar sig till allmänheten. Information om interna evenemang vid universitetet publiceras i kalendern på intranätet Flamma.

 

Information om evenemang som ordnas av Studentkåren vid Helsingfors universitet HUS eller har att göra med organisationer och andra instanser som verkar i anslutning till studentkåren publiceras i HUS evenemangskalender på adressen https://hyy.fi/sv/kalender.

Evenemangskalenderns administratörer förbehåller sig rätten att bedöma vilka uppgifter som förs in i kalendern. Administratörerna förbehåller sig också rätten att redigera de evenemang som publicerats i kalendern.

 

3. Publicering av evenemang i kalendern

Evenemang som anmäls med blanketten Föreslå ett evenemang i evenemangskalendern som finns på universitetets externa webbplats publiceras både på den externa webbplatsen och i kalendern på Flamma. Händelsen kan inte publiceras endast i någondera kalendern. Evenemang som kategoriseras som "Studentevenemang" (Opiskelijatapahtumat) publiceras också på Studietjänstens startsida.

Med blanketten Föreslå ett evenemang som finns på Flamma kan du välja om evenemanget ska publiceras endast på Flamma eller både på Flamma och på universitetets externa webbplats.

 

Blanketten Föreslå ett evenemang på universitetets externa webbplats.

Evenemangskalendern på Flamma > Föreslå ett evenemang.

 

4. Kontroll av uppgifter

Universitetets enhet för digital kommunikation kontrollerar uppgifterna som rör evenemang och överför föreslag på evenemang som kommit in på webblanketten till evenemangskalendern 3–5 gånger i veckan.

I evenemangskalendern publiceras inte information om evenemang som inte uppfyller kriterierna i punkt 2.

 

5. Evenemangskalendern i tidningen Yliopisto

Redaktionen på tidningen Yliopisto publicerar information om evenemang bland annat utifrån evenemangskalendern på webbplatsen. I evenemangskalendern i tidningen Yliopisto publiceras inte information om evenemang för vilka en inträdesavgift tas ut.