Var åttonde sökande antogs till Helsingfors universitet

Nästan 32 000 ansökte om studieplats vid Helsingfors universitet. Av dem blev var åttonde antagen. De populäraste ansökningsmålen var juridik och psykologi. Över hälften av de nya studieplatserna fylldes på basis av betygsantagning och resten på basis av urvalsprov. Erfarenheterna från digitala urvalsprov var goda.

I vårens gemensamma ansökan antogs 4 092 nya studenter till Helsingfors universitet. Ansökan gällde både kandidatprogrammen och de finsk- och svenskspråkiga magisterprogrammen. Kandidatprogrammen hade totalt nästan 30 000 sökande, varav 12 procent fick studieplats. Antalet sökande till magisterprogrammen uppgick i sin tur till mer än 2 000, varav 19 procent antogs. Sammanlagt antog de finländska universiteten 28 % av de sökande i år. 

Juridik och psykologi de populäraste ansökningsmålen 

De populäraste kandidatprogrammen vid Helsingfors universitet var juridik och psykologi när populariteten mäts som antalet sökande i förhållande till antalet nybörjarplatser. Psykologin var också populärast bland magisterprogrammen.

Antalet sökande till kandidatprogrammen ökade mest inom kandidatprogrammet i veterinärmedicin, som hade nästan dubbelt så många sökande som året innan. Inom de stora magisterprogrammen med över hundra sökande ökade mängden sökande mest inom magisterprogrammet i rättsvetenskap.

Se på: Helsingfors universitet lockade 32 000 sökande

Via öppna universitetsleden, det vill säga Öppna universitetet, antogs 237 nya studenter, varav till och med 148 till datavetenskap. Via antagningen av överflyttande studerande antogs 78 studenter. Antagningen av överflyttande studerande är avsedd för studenter som vill byta högskola eller utbildning. Då överförs studierätten från den ena högskolan till den andra eller från den ena utbildningen till den andra. 
 
Till flerformsutbildningen för lärare inom småbarnspedagogik sökte 447 personer och av dem antogs 54. Det är fråga om en ny utbildning som kör igång hösten 2021. Utbildningen syftar till att ge personer som arbetar inom småbarnspedagogiken behörighet att arbeta som lärare inom småbarnspedagogik. 

Till det engelskspråkiga kandidatprogrammet Bachelor’s programme in Science antogs 133 av 306 sökande, av vilka en del sökte till programmet redan i december-januari och en del i samband med den gemensamma ansökan.

Antagningen till Helsingfors universitets 35 internationella magisterprogram inföll redan i början av året och resultaten publicerades i april. Till de internationella magisterprogrammen antogs cirka 1 200 studenter, medan de sökande var totalt 7 400 till antalet och hade till och med 150 olika nationaliteter. Mängden sökande ökade med 58 % jämfört med fjolåret.   

Se på: 1 246 antogs till Helsingfors universitets internationella magisterprogram.

Goda erfarenheter från digitala urvalsprov 

Över hälften av Helsingfors universitets nya studieplatser fylldes på basis av betygsantagning och resten på basis av urvalsprov. Av urvalsproven till kandidatprogrammen ordnades hälften för första gången som övervakade digitala urvalsprov och den andra hälften som urvalsprov på papper. 

– Vi är mycket nöjda med den erfarenhet vi nu fått av digitala prov. Det är klart att det är framtidens melodi att övergå till dem på bred front, eftersom även en stor del av våra sökande redan är vana vid att skriva studenten i en elektronisk miljö. Förhoppningen är dessutom att de digitala proven i framtiden ska försnabba antagningsprocessen, konstaterar chefen för studentantagningen Maarit Kallio från Ansökningsservicen.  

De sökande kan läsa antagningsresultaten i den riksomfattande tjänsten Studieinfo. De sökande ska ta emot sin studieplats senast 16.7.2021 före kl. 15.00.  Antagningen från reservplatser fortsätter till 2.8.2021. 

En mer ingående statistik över bland annat könsfördelningen, språkfördelningen, förändringarna i antalet sökande samt antalet förstagångssökande och antalet förstahandssökande i de olika utbildningarna sammanställs i juli. Mer ingående antagningsstatistik för de olika ansökningsmålen publiceras under juli månad.  

Studentantagningen i vårens 2021 gemensamma ansökan

Sökande totalt 31 960 

  • antagna studenter 4 092 
  • antagningsprocent 12,8   

Sökande till kandidatprogrammen 29 940  

  • antagna studenter 3 634 
  • antagningsprocent 12,1   

Sökande till magisterprogrammen 2 095 

  • antagna 404  
  • antagningsprocent 19,3   

Antagna via öppna universitetsleden 237 
Antagna via antagningen av överflyttande studerande 78 

Ytterligare information:

chefen för studentantagningen Maarit Kallio, maarit.k.kallio@helsinki.fi, tfn 02941 22774 

Viktig information till studenterna

Välkommen till alla nya studerande 2021. Den nya studentens minneslista.

Instruktioner för nya studerande

Öppna studier för alla

Öppna universitetets studieutbud