1 246 antogs till Helsingfors universitets internationella magisterprogram

Till Helsingfors universitets internationella magisterprogram antogs totalt 1 246 nya studerande med studiestart hösten 2021. I år var antalet ansökningar rekordhögt: 7 401 stycken.

Till Helsingfors universitets internationella magisterprogram antogs totalt 1 246 nya studerande med studiestart hösten 2021. I ansökningsomgången som avslutades 15.2.2021 ansökte totalt 7 401 personer från 150 olika länder till Helsingfors universitets 35 internationella magisterprogram. Mängden sökande ökade med 58 procent jämfört med föregående ansökningsomgång.

Studenterna i de internationella programmen är både från Finland och från utlandet. Av dem som antogs till programmen som börjar hösten 2021 kommer 64 procent från utlandet och 49 procent från andra än EU- och EES-länder. Flest ansökningar kom utöver från Finland från Kina, USA och Bangladesh.

I år var de populäraste utbildningsprogrammen magisterprogrammet i data science och magisterprogrammet i miljöförändringar och global hållbarhet .

De som antagits ska ta emot den erbjudna studieplatsen senast 16.7.2021.

Helsingfors universitet följer finska statens och de finländska hälsomyndigheternas rekommendationer och praxis för att hindra spridningen av coronaviruset. Enligt universitetets planer tillämpas en hybridmodell för undervisningen hösten 2021. Modellen innebär en kombination av distansundervisning och trygg närundervisning.

Coronaviruset: information för nya studerande

Antagningsstatistik