Välkommen till alla nya studerande 2021
Grattis! Du har fått en studieplats i ett av världens främsta vetenskapliga universitet och på hösten 2021 kan du börja studera för världens bästa. Bekanta dig med vår prorektors hälsning och saker det är bra att veta och sköta före dina studier börjar. Du kan också bekanta dig med våra studerande och ditt nya hemuniversitet.


Hälsning från prorektor Sari Lindblom

Grattis! Du har fattat ett mycket bra beslut när du valde Helsingfors universitet som din studieplats. Jag är både glad och rörd över att kunna välkomna dig till vår akademiska gemenskap.

Det senaste året har visat hur världen kan förändras på ett ögonblick. Det har också visat hur stor roll vetenskapen och universiteten spelar när det gäller att lösa globala problem. Nu mer än någonsin behöver vi vetenskapsbaserad forskning.

När du studerar vid Helsingfors universitet kan du tillgodogöra dig högklassig forskning. Denna forskning placerar oss i den främsta procenten bland världens universitet. Universitetsstudierna ger dig genast från kandidatstudierna en förmåga att förstå, tillägna dig och tillämpa ett vetenskapligt sätt att tänka. Många av våra magisterprogram har en koppling till forskning som spelar en avgörande roll när det gäller att bygga en bättre och mer hållbar värld. Du utvecklas till expert inom ditt område, och du utvecklar en förmåga att greppa stora helheter. Du kan också analysera komplexa inbördes relationer och effekter.

Men din utbildning ska inte begränsas till kunskap man läser från böcker. Bildning är en av våra viktigaste värderingar och inbegriper intellektuell mognad, fördomsfrihet och empati. Bildning innebär också att man kan känna sympati för andra och uppskatta dem.

Dina studier bör också stärka det nya årtusendets grundläggande färdigheter: nyfikenhet, sociala färdigheter, vilja att samarbeta, ihärdighet och resiliens. Jag uppmuntrar dig verkligen att ta del av flera olika studentorganisationers verksamhet. De olika möjligheterna utanför studierna är också en viktig del av din studietid.

Vi vet inte vad framtiden för med sig, men kunskap, lärande och utbildning ger oss förutsättningar att agera i spetsen av förändringen. Jag hoppas att vi under det nya läsåret småningom kan återvända till våra campus och tillsammans förändra världen.

Välkommen till Helsingfors universitet!

Med vänlig hälsning,

Sari Lindblom
 

Den nya studentens minneslista

Kom ihåg att göra följande innan introduktionsveckan börjar (se ”Universitetet väntar på dig” nedan): 

 

Information om coronavirusläget (COVID-19)

Vi förstår att coronavirusläget kan orsaka osäkerhet och oro. Därför har vi för nya studenter sammanställt en sida med frågor och svar om hur coronapandemin påverkar studiestarten, introduktionen och tutorverksamheten, samt andra praktiska ärenden. I fråga om coronaviruset följer universitetet alltid i första hand myndigheternas anvisningar.

Du kan också läsa sidan med frågor och svar om hur coronaviruset påverkar studierna vid Helsingfors universitet. Sidan riktar sig till alla studenter. Uppdaterad information publiceras på universitetets externa webbplats: Coronavirusläget vid Helsingfors universitet.

Universitetet väntar på dig!

Många vid universitetet är beredda att hjälpa dig få en så smidig start på dina studier som möjligt:

1. Introduktionsveckan inleds för medicine och odontologie studerande 16.8 och för alla andra studenter 30.8.2021. Din studenttutor kontaktar dig före det. Under introduktionsveckan får du en introduktion till universitetets viktigaste verksamhet och du får bekanta dig med universitetet. Mer information hittar du i din fakultets program för introduktionsveckan på sidan Studieorientering och tutorering i Instruktioner för studerande. Beroende på coronavirusläget har vi förberett oss på att ordna introduktionsveckan delvis eller helt på distans.

2. Vi vill vara säkra på att dina första veckor vid universitetet går så bra som möjligt. Vi hoppas att du inte är rädd att fråga oss om vad som helst som du funderar över. Därför kommer vi under introduktionsveckan att bära rosa pins med texten Ask Me! Vi har också förberett oss på att ordna Ask Me!-kampanjen helt och hållet virtuellt om coronavirusläget så kräver. Då syns Ask Me!-kampanjen på universitetets Instagram-konto @universityofhelsinki. #askme #wearehelsinkiuni.

3. Senare i höst ordnar HUS, dvs. Studentkåren vid Helsingfors universitet, Gulisveckan för nya studenter. Syftet är att på ett enkelt, säkert och roligt sätt bekanta de nya studenterna med HUS verksamhet, studentföreningarna och olika aktörer vid universitetet.

4. Studentservicens personal hjälper och ger råd till alla studenter året runt.

Bekanta dig med våra studenter och studielivet

Vill du veta vad våra studerande tycker om Helsingfors universitet? Eller hur studielivet eller boende ser ut? 

Chatta med våra studerande för att få svar (notera att om du har frågor som gäller antagningen ska du kontakta ansökningsservicen). 

Vår aktiva studentgemenskap Studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS) representerar studenterna och driver deras intressen både vid universitetet och i samhället. HUS tillhandahåller förmåner, tjänster och evenemang, så att du kan fokusera på det som är viktigast för dig, dvs. studierna och studielivet.

Evenemang och aktiviteter utanför studierna är en viktig del av din studietid. HUS har mer än 250 studentföreningar där du kan syssla med dina hobbyer och intressen.

Helsingfors universitet i ett nötskal

Finlands äldsta universitet, Helsingfors universitet, har sedan 1640 haft en betydande roll i att utveckla det finländska kulturlivet och välfärdssamhället. Vi tacklar problem som påverkar oss alla. 

Som ett av världens främsta mångvetenskapliga universitet tror vi på tankens kraft att förändra attityder, människor och samhället – för världens bästa.

Bekanta dig med universitetet i siffror och framgång i universitetsrankningar.

Våra värderingar

Kontaktuppgifter och nyttiga länkar

Om du har frågor gällande mottagande av studieplats, kontakta Ansökningsservicen.

Nyttiga länkar:

Till nya studerande i engelskspråkiga kandidat- och magisterprogram

Ska du börja studera i det engelskspråkiga Bachelor's Programme in Science -kandidatprogrammet eller i ett av våra internationella magisterprogram? Här finns information för dig.