Studier sommaren 2021
Lära dig något nytt och utveckla dig själv! Här hittar du Helsingfors universitets Öppna universitets kurser sommaren 2021.
  • Öppna universitet erbjuder Helsingfors universitets studier inom många olika vetenskapsområden. Sommarkurser erbjuds från början av maj till slutet av augusti.
  • Anmälan till kurserna sker på webben till varje kurs var för sig. Anmälan börjar som regel 45 dagar före kursstart.

  • Studieavgiften är 15 euro per studiepoäng. Studieavgiften betalas i samband med anmälan.

  • Sommarstudierna vid Öppna universitetet är avgiftsfria för grundexamensstuderande som är anmälda som närvarande vid Helsingfors universitet.

  • En del av sommarstudierna är avgiftsfria för dem som är arbetslösa eller har blivit uppsagda. I detta fall måste anmälningen göras senast 30.6.2021. Mer information: Avgiftsfria studier vid Öppna universitet för arbetslösa och permittade

  • Sommarens studieutbud har publicerats 15.3.2021. Det kan kompletteras under våren.

  • Öppna universitetet är öppet för alla som är intresserade av att studera. Välkommen!

Studier på svenska (sommaren 2021)

Även om största delen av studierna ordnas på finska finns det kurser också på svenska. Alla kurser arrangeras som nätstudier. 

= studier som är lämpliga också för för gymnasieelever