Kemiklassen Gadolin

Kemiklassen Gadolin är en mångsidig och funktionell inlärnings- utvecklings- och forskningsmiljö för kemi.

Kemiklassen Gadolin erbjuder fascinerande upplevelser för skolor och undervisningsinstitutioner och vårt mål är att stöda inlärning och undervisning inom kemi. Vi vill också öka intresset till kemi och medvetenheten om den breda kemibranschen, ge information studier och arbetsmöjligheter inom kemi, samt göra inlärningen av kemi till en upplevelse. Du hittar Kemiklassen Gadolin på Helsingfors universitets avdelning för kemi. Vår huvudverksamhet är studiebesök, genom vilka undervisningsgrupper av olika åldrar kan uppleva kemiexperiment i ett genuint universitetslaboratorium, bekanta sig med molekylmodellering i datorklass, möta forskare och besöka deras forskningslaboratorium, samt få kunskap om kemibranschen och kemistudier.

Kemiklassen Gadolin började sin verksamhet hösten 2008 och har fått sitt namn efter den finländska kemisten Johan Gadolin. Vi är en del av LUMA-center Finland och verkställer det nationella uppdraget som LUMA-center Finland fått av undervisnings-och kulturministeriet. Du kan bekanta dig mer om vår historia med två böcker "Kemianluokka Gadolin -tiedeluokka innostavana oppimis-, kehittämis- ja tutkimusympäristönä vuodesta 2008 lähtien." och LUMA FINLAND – Tillsammans är vi mera! Beställ Kemiklassen Gadolins nyhetsbrev (på finska) och få mer information om vår verksamhet. Nyhetsbrevet beställer du här.

Kemiklassen Gadolins materialbank

Anvisningarna till Kemiklassen Gadolins arbeten hittar du i vår materialbank. I materialbanken hittar du också våra demonstrationer och molekylmodelleringsanvisningar. Anvisningarna är ordnade enligt nyckelord, arbetets längd och målgrupp. Anvisningarna får fritt användas i undervisning, men arbetssäkerheten måste beaktas i utförandet.

Stu­die­be­sök till Ke­mi­klas­sen Ga­do­lin

Våra besök är riktad till fyra målgrupper: förskola, 4:e klassen, 8:e klassen och andra stadiet

1. Börja förbereda ditt studiebesök i god tid. Bokningen måste göras senast två veckor före besöket. På grund av den stora förfrågan kan vi inte garantera att besöket blir av.

  • Bekanta dig med vårt programutbud och arbeten vi erbjuder. Anvisningarna till våra arbeten finns nedan.
  • Tänk ut målet för ditt besök och fundera hurdant innehåll du önskar till besöket. Du kan utgå bland annat från gruppens inlärning och kursens tema.
  • Observera att du kan boka endast tidpunkter som finns markerade i vår bokningskalender.

2. Boka tidpunkten för besöket. Du kan göra bokningen med den elektroniska bokningskalendern eller genom att kontakta oss per telefon eller via e-post. 

  • Gör bokningen rakt i bokningskalendern. I problemsituationer kan du ringa upp oss på numret 0294150468 eller skicka mejl till adressen kemianluokkagadolin@helsinki.fi.
  • Du får en automatisk bekräftelse i din e-post när din bokning lyckats.
  • Vi kontaktar dig i god tid före besöket, dock senast cirka en vecka före då handledaren önskar er välkomna.
  • Studiebesökets handledare tar emot dig och din grupp den överenskomna tiden i Chemicum-byggnadens aula. Meddela handledaren om ni blir försenade.

Med feedback-blanketten (på finska) kan du ge feedback för våra arbeten och ge idéer till nya arbeten och experiment.

Obs! Vi kan lova allt material på svenska, men att handledarna mest troligt pratar finska.

Alla arbeten som erbjuds är kopplade till hållbar utveckling, hållbar kemi och cirkulär ekonomi. Arbeten har två teman:

  1. Materialet
  2. Välmående och hälsa

I vår materialbank hittar du fortfarande anvisningarna till alla våra arbeten. Tyvärr finns endast en del anvisningar på svenska. Om det inte finns en svenskspråkig översättning av anvisningen du vill använda kan du kontakta oss per e-post och be oss översätta den. Anvisningarna får fritt användas och tillämpas på eget ansvar. Arbetssäkerheten måste beaktas i användningen av våra arbetsanvisningar.

Kemiklassen Gadolin ger skolor en ypperlig chans att besöka ett riktigt studentlaboratorium. I vårt laboratorium finns många traditionella laboratorieinstrument och ny laboratorieteknik. Vi har i vårt laboratorium bland annat en FT-IR, gaskromatograf och spektrofotometrar. Dessutom har avdelningen för kemi en masspektrometer och en NMR-spektrometer, som vi gärna presenterar för våra besökare.

Genom att utföra ett experiment och lära sig använda ett laboratorieinstrument får studerande en tydlig grundkunskap om forskningsmetoderna inom kemi och teorin som arbetet grundar sig på. Undervisningen stöder studerandes förståelse och intresse för kemi, samt uppmuntrar studerande till självständigt tänkande och egna insikter. I vår undervisning försöker vi utnyttja forskande inlärning och få studerande att känna sig som forskare.

Vårt laboratorium är rustat med en tillräcklig mängd laboratorierockar, skyddsglasögon samt skyddshandskar. Dessa tillhör forskarnas och kemistudenternas grundutrustning då de jobbar i laboratoriet. Hos oss är arbetet i laboratoriet säkert och intressant.

Ve­ten­skaps­fes­ter

Vi erbjuder färdiga vetenskapsfesthelheter med olika teman. Ifall du inte hittar en lämplig helhet kan vi också bygga ihop en unik helhet som tar i beaktande gästernas ålder, önskemål och intressen.

På vetenskapsfesterna lär man sig och får nya insikter. Med hjälp av våra skolade handledare är utförandet av experimenten och lösandet av forskningsutmaningarna framförallt roligt och säkert!

Här finns mera information om vetenskapsfester.

Adress och kontaktuppgifter

Kemiklassen Gadolin finns på Campus Gumtäkt i Helsingfors. Vårt laboratorium finns på första våningen i Chemicum-byggnaden (A.I. Virtanens plats 1).

E-post: kemianluokkagadolin@helsinki.fi

Telefon: 0294150400

Fascinerande kemi till hem och skolor - Läs mer om oss

Bekanta dig med de nyaste materialen och nyheterna från Kemiklassen Gadolin med hjälp av våra nyhetsbrev (på finska).

Nyhetsbrevet kan du beställa här.

 

Kemiklassen Gadolins verksamhet styrs av näringslivets målsättningar, som fastställts av arbetsgruppen för utvecklingsarbetet i Kemiklassen Gadolin.

Förutom näringslivets målsättningar, beaktar vi också i vår verksamhet målen för det nationella LUMA-uppdraget som utbildnings- och kulturministeriet gett, målen för vetenskapsfostran vid Helsingfors universitet och LUMA-center Finlands målsättningar för vetenskapsfostran. Kemiklassen Gadolin är en av Finlands femton vetenskapsklasser och dess verksamhet genomförs enligt tillgängliga resurser.

Om vetenskapsfostran inom kemi och Kemiklassen Gadolin skriver man varje år en sammanfattande verksamhetsberättelse.

Hu­vud­sak­lig fi­nan­siär

Neste Oyj

Övri­ga fi­nan­siä­rer

BASF Oy | Borealis Polymers Oy | Kemianteollisuus ry | |Oy Linde Gas Ab|  Thermo Fisher Scientific Oy

Institutionen för kemi vid matematisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet står för laboratoriet för Kemiklassen Gadolin.