Ut­bild­nings­pro­gram­men

Vid fakulteten finns tre utbildningsprogram: det treåriga utbildningsprogrammet för rättsnotarie, det tvååriga utbildningsprogrammet för juris magister samt det tvååriga internationella magisterprogrammet International Business Law.

I beskrivningen av utbildningsprogrammet hittar du all information du behöver för att söka in. Mera information om utbildningsprogrammen vid Helsingfors universitet och om hur man söker till dem hittar du på webbplatsen Studieinfo.

The Doctoral Programme in Law

Master’s programme in International Business Law