Kompletteringsutbildning

Juridiska fakulteten erbjuder olika former av på forskning grundad kompletteringsutbildning: du kan till exempel delta i en aktualitetsdag, workshop eller utbildningsperiod.

Inom utbildningarna ställer forskare och experter vid fakulteten sitt kunnande till förfogande för dem som arbetar med juridik, och senaste forskningsdata kopplas till arbetslivets behov. Du kan komplettera ditt kunnande med studiehelheter på universitetsnivå, vilka du även vid behov kan få ett certifikat för.

Läs mer på den finska sidan eller kontakta oik-taydennyskoulutus@helsinki.fi.