Utbildning och undervisning

En juridisk utbildning ger omfattande möjligheter att arbeta med många olika slags nationella och internationella uppgifter samt färdigheter att främja rättvisan i samhället. Utbildningen ger även färdigheter för djupgående förståelse av samhälleliga ärenden samt färdigheter att lösa konflikter.

Juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet är vårt lands ledande juridiska forsknings- och undervisningsenhet och internationellt känd. Undervisningen i fakultetens utbildningsprogram grundar sig på juridisk forskning av hög nivå och lärarna är de främsta experterna på sina respektive områden.

Jurister som utexamineras från fakulteten placerar sig på ett brett fält inom arbetslivet, såväl inom det privata näringslivet, den offentliga förvaltningen, domstolsväsendet, organisationer samt advokatverksamheten – för att inte glömma forskarna och den delen av juristerna som är etablerade inom icke-traditionella juridiska yrken. Juristens uppgifter är respekterade i samhället och de sysselsätter sig väl.