Vid sidan av forskning och undervisning är samhällelig växelverkan universitetets tredje huvudsakliga uppgift. Juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet är vårt lands ledande juridiska undervisningsenhet. I fakultetens strategi betonas starkt forskningen och forskarutbildningen; vi vill för arbetsmarknaden utbilda jurister som har mångsidiga färdigheter för uppgifter som förutsätter olika typer av juridisk sakkunskap. Enligt vår uppfattning ger undervisning som baserar sig på aktuell forskning de bästa möjliga förutsättningarna för att möta de relevanta juridiska utmaningarna i vår föränderliga värld.

Vår fakultet ser det som synnerligen angeläget att stärka banden med det omgivande samhället; vi kartlägger genom vår forskning och övriga verksamhet vilken typ av rättsliga problem det finns anledning att behandla i undervisningen.

I vår verksamhet strävar vi efter att stärka universitetens tredje uppgift genom att stå i fruktbar växelverkan och samarbete med de aktörer som rekryterar de unga jurister vi utbildar.

På detta fält öppnar sig många möjligheter för vår fakultet. Vi deltar engagerat i denna utvecklingsprocess.