Sök utbildningar

Utbildningsprogrammet för rättsnotarie

Utbildningsprogrammet för rättsnotarie
Nästa ansökan börjar 17.3.2021
 Omfattning och planerad längd
180 studiepoäng, 3 år
Examensnivå
Kandidat
Ansökningstid
Nästa ansökan börjar 17.3.2021
Språk
finska, finska och svenska

Stu­de­ra till rättsno­ta­rie

En juridisk utbildning ger omfattande möjligheter att arbeta med många olika slags nationella och internationella uppgifter samt färdigheter att främja rättvisan i samhället. Utbildningen ger även färdigheter för djupgående förståelse av samhälleliga ärenden och förmåga att lösa konflikter.

Vid juridiska fakulteten avlägger studenterna rättsnotarieexamen och juris magisterexamen utan att välja något egentligt huvudämne. Magisterexamen är en så kallad allmän examen som ger behörighet för juristyrken.

Sök till pro­gram­met

Ansökan till utbildningsprogrammet görs via Studieinfo.fi. Ansökningsblanketten är öppen endast under ansökningstiden. Ansökningstiderna varierar från program till program. Du hittar också ansökningskriterierna i Studieinfo.fi.

OBS! Studentantagningen till den svenskspråkiga utbildningen i Helsingfors och den svenskspråkiga utbildningen i Vasa sker genom separata ansökningsobjekt. Under ansökningsomgången 2020 ska den sökande redan i ansökningsskedet välja vilken utbildning hen söker till, den i Helsingfors eller den i Vasa. Det är inte möjligt att söka till de båda utbildningarna under samma ansökningsomgång. På den här punkten kommer det ändå att ske en ändring: från och med våren 2021 är det möjligt att söka till både Helsingfors och Vasa under samma ansökningsomgång.

Ansökningsservicen

Har du frågor om ansökningen till Helsingfors universitet? Ansökningsservicen vid Helsingfors universitet hjälper dig i alla frågor som berör din ansökan.