Forskning

Högkvalitativ juridisk forskning utgör grunden för fakultetens verksamhet. Utöver de traditionella forskningsområdena (såsom privaträtt, straffrätt, processrätt, internationell rätt och och förvaltningsrätt) idkas juridisk forskning i samarbete med forskare i andra vetenskapsgrenar, t.ex. i frågor gällande globaliseringen, digitaliseringen och hållbar utveckling.

Fakultetens forskare är internationellt erkända speciellt för deras teoretiska, kritiska och historiska betraktelsesätt till juridiken.

Högklassig och mångsidig juridisk forskning