Tack till alla som svarade på alumnundersökningen!

Hela 4807 av er svarade på vår alumnundersökning. Ett stort tack för att ni är så aktiva!
Er respons är mycket värdefull för oss och hjälper oss att förbättra vår verksamhet.

Här är en sammanfattning av resultaten: