Bli medlem i alumngemenskap

Har du studerat eller jobbat vid Helsingfors universitet? Välkommen till alumngemenskapen! Alla som har avlagt en examen vid Helsingfors universitet, utbytesstuderande och anställda är alumner vid universitetet. Tillsammans är vi det största expertnätverket i Finland.
Tillsammans är vi mer

Håll dig uppdaterad om den senaste forskningen, knyt kontakter under tvärvetenskapliga evenemang, fördjupa din kunskap under fortbildning och dela med dig av dina erfarenheter med nya studenter. Som medlem av Helsingfors universitets alumngemenskap kan du använda Helsingfors universitets alumntjänster och välja det sätt att delta som passar dig bäst. Du är även varmt välkommen med i arbetet med att utveckla vår alumnverksamhet.

Tillsammans kan vi öka vårt universitets genomslagskraft, erbjuda undervisning av ännu bättre kvalitet och producera allt mer mångsidig forskning.

Ju fler alumner, desto starkare är universitet.

Läs alumnregistrets användingsvillkorer.