Påverka och hjälpa som alumn

Alumnerna är en betydande resurs för universitetet. Tillsammans kan vi öka vårt universitets genomslagskraft, erbjuda undervisning av ännu bättre kvalitet och producera allt mer mångsidig forskning.

Du kan påverka till exempel genom att vara mentor, erbjuda en student ett ämne för en pro gradu-avhandling eller stödja universitetets undervisnings- och forskningsarbete.
Ange tid och inspiration

Vill du stödja de nuvarande studenterna eller dem som har utexaminerats på sistone när de försöker hitta sin egen karriärväg?

Som medlem av Helsinki Alumni gemenskap är din tid en av de största gåvor du kan ge. Du kan dela med dig av din expertis, ge information om din karriär och hjälpa nuvarande studenter och dina alumnkolleger att lyckas.

"Tro på dig sjäv" - alumn som mentor ingjuter självtroende i studenterna

Helsingfors universitets alumn Tiina Äijänaho arbetar som karriärvägledare samtidigt som hon som frivillig mentor hjälper och stöder studenterna i övergången till arbetslivet. Förutom att dela med sig av sina ergfarenheter och tips vill hon lyfta fram den glädje som arbetet ger och den mildhet vi ska visa oss själva.

Samarbeta med studenter

Vill du erbjuda möjligheter att hjälpa våra nuvarande studenter att utmärka sig, och samtidigt dra nytta av deras sakkunskap och nya idéer? Som universitet tror vi på samarbetsförmågan. Genom att arbeta tillsammans kan vi skapa fantastiska möjligheter till ömsesidig nytta som kan bidra till att frigöra våra studenters fulla potential och göra det möjligt för dig att dra nytta av de bästa internationella attityderna i Finland.

Vi vet att du har gått vidare med att göra stora saker efter sin tid på universitetet och genom att ge tillbaka kan du hjälpa våra nuvarande studenter att göra detsamma.

Juha Jokela håller kontakten med sitt hemuniversitet genom mentorskap

Juha Jokela, programdirektör för Europeiska unionens forskningsprogram vid Finlands internationella institut och alumn från Internationella institutet, har redan deltagit i HelsinkiUNI International Talent Programme två gånger. För Jokela är mentorskap ett sätt att förmedla stöd som han själv drog nytta av som student.

– Jag uppskattade verkligen diskussionerna med studentgruppen och deras öppenhet. Vi diskuterade deras studier och karriärplaner, men också mer personliga ämnen, som hur det är att vara magisterstudent vid Helsingfors universitet och utlänning i Finland.

Donera

Med ditt stöd kan vi hitta lösningar på problem som berör oss alla. Genom att donera till universitetet hjälper du oss att skapa en mer hållbar framtid och du stöder studenter, utbildning och forskning inom det område du väljer.

Alumnerna har en lång historia när det gäller att stödja universitetet. Vår första namnfond grundades 1745 utgående från löjtnant Erik Ekestubbes testamentsdonation.

Donationer av alla storlekar har en direkt inverkan på vårt arbete. Varje år donerar hundratals av våra alumner till universitetet och hjälper oss att arbeta för världens bästa.

Donationer kan bedriva ytterligare forskning

”De flesta människor har förmodligen inte ens hört ordet ’sarkom’ innan de diagnostiserades med det. Min makes sällsynta cancer uppmuntrade oss att stödja relaterad forskning.”

Alumn Annika Laakso och hennes make Ville anordnade 2018 en #cycle4sarcoma-kampanj efter Villes diagnos. Intäkterna från kampanjen donerades till Helsingfors universitetets Medicinska fonden för att stödja sarcomaforskning.