Knyt kontakter i alumngrupper

I vår tvärvetenskapliga alumngemenskap hittar du nya kontakter inom ditt eget och andra vetenskapsområden. Hitta ditt eget nätverk genom alumngrupperna.

Du kan bekanta dig närmare med gruppernas verksamhet och delta i verksamheten i webbportalen Helsinki Alumni Hub.
Internationella alumnklubbar

De internationella alumnklubbarna är lokala nätverk grundade av alumner vid Helsingfors universitet. Till grund för de lokala klubbarnas verksamhet ligger tanken om att möjliggöra kontakter mellan alumner.

Inom de tvärvetenskapliga nätverken kan du knyta nya kontakter eller återuppliva gamla vänskapsrelationer, eller exempelvis träna din finska.

Vårt nätverk

  • stöder livslångt lärande
  • hjälper dig hålla dig uppdaterad om nuläget inom utbildning och forskning
  • erbjuder en möjlighet att tillsammans skapa innovationer.

Klubbarna möjliggör lokal alumnverksamhet var som helst i världen. För tillfället finns internationell alumnverksamhet i Bryssel, Berlin, Peking, Stockholm och London.

Doktorsalumner

Nätverket för doktorsalumner bjuder in alla nuvarande doktorander och doktorsalumner för att diskutera, sparra varandra och knyta kontakter. Detta tvärvetenskapliga nätverk omfattar samtliga vetenskapsområden inom forskarskolor och doktorandprogram vid Helsingfors universitet.

Letar du efter en mentor eller sparrare? Vill du delta i utvecklingen av forskarutbildningen eller exempelvis stödja en doktorand i hans eller hennes avhandlingsprocess? Har du en berättelse om din karriär som du kan dela med dig av för att inspirera blivande doktorer i funderingarna kring den egna karriären? Gå med i nätverket i Helsinki Alumni Hub!

Mentorskapsnätverket

De föränderliga behoven i arbetslivet innebär nya slags utmaningar för utbildning, även efter utexaminering. Kännetecknande för dagens arbetsliv är behovet av att utveckla sig själv och anpassa sig till nya situationer och föränderliga uppgifter. Kamratmentorering och lätt sparrning stöder yrkesmässig utveckling. Vill du stödja andra alumner eller letar du efter någon som kan sparra dig?

Genom Mentorskapsnätverket kan du hitta andra alumner och ni kan utvecklas tillsammans.

Bekanta dig även med andra grupper eller grunda din egen

Helsingfors universitets alumner knyter aktivt kontakter och utövar inflytande i samhället. Webbportalen Helsinki Alumni Hub erbjuder alumner en möjlighet att bredda sitt kontaktnät samt informera andra alumner om intressanta nyheter och evenemang.

Alumngrupperna kan hålla kontakt i en trygg miljö och utveckla sin egen verksamhet i webbportalen. Då en grupp har skapats för din alumngrupp i Helsinki Alumni Hub kan du även enkelt skicka meddelanden till gruppens medlemmar och vid behov be om hjälp av Helsingfors universitets alumnteam.