För nyutexaminerade alumner

Efter examen ligger världen öppen och den är full av möjligheter. Hur skapar du modigt en karriärväg som passar just för dig? Vad vill du arbeta med? Vilket slags liv vill du leva?

Alumngemenskapen stöder dig i övergången till arbetslivet. Bekanta dig med tjänster, evenemang och andra alumner som hjälper dig hitta din egen karriärväg.
Examensgåva

Vi gratulerar till examen! Onlineutbildningen ”Hyvän elämän eväät” är Helsingfors universitets gåva till dig som är nyutexaminerad.

Då du utexaminerats står du inför ett nytt skede i livet. Före du tar steget in i arbetslivet lönar det sig att stanna upp och fundera på vilka färdigheter och vilken kompetens du tillägnat dig under studierna och dina önskemål på arbetslivet. Onlineutbildningen erbjuder dig konkreta arbetsverktyg för att planera din karriär och ditt eget liv.

Under utbildningen behandlas tre olika teman:

  • Mot dina drömmar
  • Identifiera din kompetens
  • Redo för arbetslivet

I anslutning till varje tema finns frågor som hjälper dig samla material för utarbetandet av ditt CV eller din arbetsansökan. Avslutningsvis kan du skriva ut eller spara dina tankar för framtida användning.

Onlineutbildningen för nyutexaminerade är planerad som ett samarbete mellan HU:s karriärservice, alumntjänsterna och HU+.

Du får tillgång till onlineutbildningen genom att logga in i webbportalen Helsinki Alumni Hub.

Från universitetet till karriärvägen

Vi önskar nyutexaminerade alumner välkomna till gemenskapen Helsinki Alumni under en avslappnad arbetslivskväll. Under evenemanget ”Från universitetet till karriärvägen” berättar alumner som skapat en intressant och mångsidig karriär om sin karriärväg och du får bra arbetslivstips.

Under kvällen förs även en fri diskussion där du kan utbyta erfarenheter med andra nyutexaminerade och ställa frågor om arbetssökning, karriärplaner och arbetslivet.

Vi ordnar evenemanget ”Från universitetet till karriärvägen” två gånger per år. I vår evenemangskalender kan du se när nästa evenemang ordnas! Se alla evenemang för alumner.

Inspirerande diskussioner och nyttiga idéer, nätverkande har en viktig roll vid arbetssökning.
Coach Café arbetslivskvällar

På Coach Cafe-träffarna möts studerande och alumner under ett par timmar i en avslappnad atmosfär.

De studerande får stöd, tips och sparring av alumnerna för ett temaområde. Alumnerna å sin sida får bland annat information om de studerandes förväntningar på arbetslivet och nuvarande studier samt kontakt med sitt hemuniversitet.

Kvällarna genomförs beroende på deltagarna, talarna och kvällens tema till exempel i smågrupper genom diskussioner eller vid en kaffekopp i ledig form genom att utbyta erfarenheter och jämföra synpunkter kring ett visst tema.

Kontrollera följande arbetslivsevenemang i I vår evenemangskalender för alumner,

Alumn, skulle du vilja vara med? Anmäl dig på alumni(at)helsinki.fi.

Think Forward

Hur kan en drömkarta eller att testa olika saker leda till ett lyckligare liv? Hur kan du omformulera dina karriärproblem?

Think Forward är en workshophelhet planerad för nyutexaminerade alumner, med fokus på framtiden.

I Think Forward-workshopparna formar du en betydelsefull framtid för dig själv. Du lär dig hur ”design thinking” tillämpas helhetsmässigt på planeringen av livets olika delområden. Du får dessutom bekanta dig med andra alumner i början av sin karriär och höra om vilka slags karriärvägar våra inspirerande talare har hittat i livet.

Som inspiration och bakgrundsmaterial för workshopparna används Bill Burnetts och Dave Evans koncept Designing your life. Du bekantar dig med de grundläggande verktygen för design thinking, såsom omformulering av problem, skapande av drömkartor och att testa olika saker.

Workshopserien Think Forward hjälper dig ställa dig själv mer meningsfulla frågor.

Kom med och hitta den bästa riktningen för just dig mot ett betydelsefullt och lyckligt liv!

För vem är Think Forward avsett?

Workshopserien är avsedd i synnerhet för nyutexaminerade magistrar eller magistrar som tagit examen för högst fem år sedan, för vilka det är aktuellt att fundera på den egna karriärvägen och olika möjligheter.

Hur ansöker jag?

  • För Think Forward-workshopserien väljs 30 deltagare utgående från ansökningar. I ansökan ska man kort berätta om sin motivation och möjlighet att förbinda sig till att delta i samtliga workshoptillfällen.
  • Think Forward-helheten innehåller en förhandsuppgift, fyra workshoppar som hålls kvällstid och hemuppgifter. Under workshopserien bekantar du dig med de grundläggande verktygen, såsom omformulering av problem, drömkartor och att testa olika saker.
  • Språket för Think Forward-workshopparna är finska.

I vår evenemangskalender för alumner kan du se när nästa ansökningsperiod för Think Forward-workshopparna är aktuell.