För alumner

Universitetet lever i alumnerna. Alumnerna är entusiastiska och passionerade vetenskapliga evighetsmaskiner. Alla som har avlagt en examen vid Helsingfors universitet, utbytesstuderande och anställda är alumner vid universitetet.
Tillsammans är vi mer
Nyheter om alumner