Kontakta vårt alumnteam

Kontakta oss och berätta om dina tankar – tillsammans för vi framåt dina idéer.

Skicka epost: alumni@helsinki.fi