Helsinki Alumni Hub har lanserats – Nu hittar du Finlands största nätverk av experter online

Webbportalen för Helsingfors universitets alumner, Helsinki Alumni Hub, stärker gemenskapen mellan alumner och samlar alla alumntjänster på ett och samma ställe.

Helsingfors universitets nya Helsinki Alumni Hub är en interaktiv webbportal för universitetets alumner. I portalen kan alumner lätt diskutera och knyta kontakter, anmäla sig till utbildningar och evenemang och hitta förmåner och tjänster endast riktade till alumner.

– Alumnerna har framfört önskemål om möjligheter att utveckla den egna kompetensen och hjälpa studenter. Vare sig det är fråga om att hitta utbildning, en vilja att fungera som mentor för en student eller att hitta gamla studiekamrater, erbjuder Helsinki Alumni Hub en tydlig kanal, säger Pia Dolivo som är chef för Helsingfors universitets samhällsrelationer.

Helsinki Alumni Hub för samman människor för intressanta samtal – både i Finland och runt om i världen. Även om fysiska möten förhoppningsvis kommer att vara möjliga igen efter coronapandemin, sänker webbportalen tröskeln för att delta i verksamheten. I den hektiska vardagen det kan vara lättare att delta i evenemang på distans och i synnerhet alumner bosatta annanstans än i Helsingfors får nu nya möjligheter att delta.

– Våra alumner har genom verksamheten exempelvis hittat nya samarbetspartner och inspiration för en ny karriär samt breddat sina nätverk. Vår tvärvetenskapliga alumngemenskap är en enorm resurs för alla: då modiga påverkare möts i inspirerande samtal kan vad som helst hända, säger Dolivo.

Den nya webbportalen stärker universitetets band med sina alumner

Interaktionen mellan Helsingfors universitet och alumnerna är viktig, eftersom den möjliggör ännu högre kvalitet på undervisningen, mer mångsidig forskning och ökat inflytande för universitetet. I fortsättningen är det lättare att föra en dialog med alumnerna i Helsinki Alumni Hub.

– Alumnernas synpunkter och idéer berikar universitetets verksamhet och alumnerna deltar även gärna i utvecklingen av universitetet. Därför är det enkelt att anmäla sig som frivillig i webbportalen. Alumnerna deltar redan nu på ett mycket betydelsefullt sätt i universitetets verksamhet – de donerar totalt över 1 000 timmar av sin tid i form av frivilligarbete varje år, säger Dolivo.

I alumngemenskapen ingår för närvarande över 48 000 alumner och alumnerna utgör ett betydande nätverk av experter i Finland och runt om i världen. Kontakten med alumnerna och samarbetet som uppkommer ur detta är en central del av universitetets samverkan med samhället.

– Våra alumner är experter som arbetar inom många olika områden i samhället. Kompetensen och forskningen vid Helsingfors universitet samt innovationerna som uppkommer genom dessa får spridning i samhället tack vare våra alumner. Såväl alumnerna som vi på universitetet vågar tro på tankens kraft för att skapa förändring – tillsammans för världens bästa.

Så här kommer du till Helsinki Alumni Hub

Logga in Helsinki Alumni Hub. Om du har problem, kontakta oss alumni@helsinki.fi.

Om du ännu inte har anslutit dig till Helsinki Alumni gemenskapen, gör det nu. Bli medlem i alumngemenskapen.