Alumnregistrets användingsvillkorer

Helsingfors universitets alumnregister upprätthålls av enheten för kommunikation och samhällsrelationer, som ansvarar för universitetets alumn- och donatorrelationer. Alla som har studerat och arbetat vid Helsingfors universitet kan anmäla sig till alumnregistret. Det går inte att anmäla sig endast på basis av studierätt vid Öppna universitetet eller HY+.

När du registrerar dig i Helsingfors universitets alumnregister godkänner du att registrets administratör har rätt att behandla de personuppgifter som du har angett i systemet.

Helsingfors universitet förbehåller sig rättigheten att

  • skicka nyheter, inbjudan till evenemang, erbjudanden i anknytning till alumnverksamheten och annan information om universitetets verksamhet till registrerade alumner.
  • behandla alla uppgifter som användarna har angett i registret.
  • spara uppgifter om kommunikation med personer som finns i alumnregistret och information om alumner som deltagit i olika evenemang.

Helsingfors universitet har rätt att använda de uppgifter som du har angett för statistiska syften. Statistiken sammanställs anonymt och uppgifterna kan inte hänföras till enskilda personer.

Registrerade alumner har rätt att när som helst be att få se sina uppgifter eller få dem borttagna ur registret. Efter att du har registrerat dig kan du när som helst förbjuda att dina uppgifter används för alumnkommunikation genom att meddela registrets administratör på adressen alumni@helsinki.fi.

Helsingfors universitet har inte rätt att sälja eller på annat sätt överlåta uppgifter om registrets användare till utomstående.

Läs dataskyddsbeskrivningen för Helsingfors universitets samhällsrelationer.

Spelregler för Helsinki Alumni Hub 

Helsingfors universitet har fastställt sina värderingar för den kommande strategiperioden 2021–2030. Det finns etiska anvisningar i anslutning till universitetets verksamhet. Vi agerar utgående från dessa värderingar även i Helsinki Alumni Hub: sanning, bildning, frihet och gemenskap förverkligas i diskussionerna och verksamheten i Helsinki Alumni Hub. Nedan beskrivs spelreglerna, som hjälper oss att diskutera och debattera respektfullt med varandra. 

Var aktiv  

Våga inleda diskussioner, bjud in och uppmuntra andra att delta. Tacka, gilla, ge tips och dela innehåll. 

Var positivt kritisk 

Helsingfors universitet uppmuntrar till en positivt kritisk inställning. Säg din åsikt och ta ställning. Ta modigt plats i diskussionen och ge även utrymme åt andra.  

Visa respekt  

Respektera det som andra skapat, uttrycker och kommit på. Om du lånar en annan persons text, bild eller material ska du uppge källan. Vi har lärt oss god referenspraxis redan under studietiden, låt oss följa denna även här. 

Integritet 

Respektera andras integritet. Publicera inte personliga eller konfidentiella uppgifter om andra personer, såsom namn, adress eller telefonnummer, utan lov. Be om lov före du publicerar ett fotografi på en annan person. 

Bete dig som folk 

Sträva alltid efter en respektfull dialog och utestäng ingen från diskussionen utan giltig anledning. Vi tillåter dock inte nedsättande, kränkande eller diskriminerande innehåll. Ta genast kontakt med administratörerna om du stöter på innehåll av detta slag.  

Synliggör din kompetens 

Du kan berätta om dina egna evenemang och utbildningstillfällen, böcker du skrivit och material som du publicerat. Vi delar med oss av våra tankar och vår kompetens inom gemenskapen, vi gör inte reklam.   

Ta kontakt med nya personer 

Be personer som tagit examen vid Helsingfors universitet och personer som arbetat vid universitetet ansluta sig till alumngemenskapen. Alla universitets alumner är välkomna att bli medlemmar i Helsinki Alumni Hub, oberoende av vad de studerat. På så sätt berikar vi ständigt diskussionen och verksamheten. Du har de bästa studiekamraterna och kollegorna, bjud in dem. 

Lagstiftning och anvisningar i Helsinki Alumni Hub 

I all vår verksamhet följer vi lagar och bestämmelser samt universitets anvisningar. Varje medlem av alumngemenskapen bär ansvar för att bestämmelserna följs.       

Om missbruk eller osakligt agerande upptäcks har administratörerna för Helsinki Alumni Hub-plattformen rätt att stänga av användaren i fråga.