Användarvillkor för e-postadressen för alumner

Läs mera om användarvillkor för e-postadressen för alumner.

E-postadressens användare ska vara registrerad som Helsingfors universitets alumn. Bli medlem i alumn gemenskapen här.

E-postadressens namndel ska ha formen fornamn.efternamn eller fornamn.bokstav.efternamn. Om du vill ha en annan form på namndelen ska du kontakta alumnteamet.

Användaren ska följa principerna i användarreglerna för Helsingfors universitets datasystem.

IT-avdelningen ansvarar för e-posttjänsten för alumner. Fel åtgärdas under normal tjänstetid. Serviceleverantören har rätt att avbryta tillgången till tjänsten även vid annan tidpunkt än under aviserade servicefönster, om det är nödvändigt på grund av sådana installationer, ändringar eller service som anknyter till datasystemen eller IT-infrastrukturen.

Leverantören har rätt att förbättra, ändra eller avlägsna tjänstens egenskaper eller servicetider samt göra ändringar i dessa villkor. Användarna meddelas om ändringar i användarvillkoren.

Alumnteamet hjälper i frågor som gäller användningen av tjänsten (alumni(at)helsinki.fi).

Läs mer om alumn tjänster.

Användning som strider mot dessa regler kan leda till att e-postadressen dras in.