Finsk-ugriska och nordiska språk och kulturer

Fokusområden för forskningen i finsk-ugriska samt nordiska språk och kulturer är:

– interaktionsforskning
– kognitiv språkforskning och konstruktionsgrammatik
– språkkontakter, förändring och variation
– andraspråksinlärning och flerspråkighet
– texter och samhälle
– modernismens genrer och världar.