Finska språket och kulturen

Finska språket och kulturen är ett ämne som är avsett för studenter vars modersmål inte är finska.

Forskningsinriktningar som är relevanta för ämnet finska språket och kulturen är inlärning av och undervisning i andraspråk, forskning om undervisningen i olika delområden av kulturen samt inom avdelningens övriga vetenskapsområden särskilt det finska språket och inhemsk litteratur. Den senaste forskningen av personalen vid ämnet finska språket och kulturen behandlar främst flerspråkighet och andraspråksinlärning i olika miljöer från klassrummet till arbetslivet. Lärarna i ämnet har också en lång tradition som författare av läromedel för andraspråksundervisning.

För närvarande sysselsätts ämnet av ett stort utvecklingsprojekt, Språkboost (2021–2024), som utvecklar och effektiviserar särskilt undervisningen i inhemska språk för utbildade invandrare. Projektet leds av professor Jyrki Kalliokoski som också är professor vid ämnet finska språket och kulturen.

Personer
Show more info
Show more info
Projekt
Publikationer