Doktorsexamina vid Helsingfors universitet håller hög kvalitet och har ett gott internationellt anseende. En doktorsexamen från Helsingfors universitet ger utmärkta förutsättningar för att arbeta som forskare eller i andra krävande expertuppgifter, samt inom näringslivet i Finland och internationellt. Vill du avlägga en doktorsexamen vid Helsingfors universitet? Se nedan för närmare instruktioner om hur du kan söka!

Följande ansökningstider gäller för läsåret 2017–2018:

1 – 14.9.2017
1 – 14.11.2017
1 – 14.2.2018
3 – 16.4.2018

Ansökningstiderna i september och april gäller för universitetes alla 32 doktorandprogram; därtill tar några doktorandprogram in nya doktorander även i november och februari.