Doktorsexamina vid Helsingfors universitet håller hög kvalitet och har ett gott internationellt anseende. En doktorsexamen från Helsingfors universitet ger utmärkta förutsättningar för att arbeta som forskare eller i andra krävande expertuppgifter inom näringslivet i Finland och internationellt. Vill du bli en av dem?

Från och med hösten 2017 ska Helsingfors universitet ha enhetliga tider för ansökan om rätt att avlägga doktorsexamen. Följande ansökningstider kommer att gälla för läsåret 2017-2018:

1.-14.9.2017
1.-14.11.2017
1.-14.2.2018
3.-16.4.2018

Ansökningstider i september och april gäller för alla doktorandprogrammen; därtill ska några doktorandprogram ta in nya doktorander även i november och februari. Ytterligare information uppdateras här i april 2017.