Magisterprogram

Du kan fortsätta till samtliga magisterprogram från flera olika kandidatprogram. De som riktar in sig på biologilärarstudier under kandidatstudierna fortsätter i våra olika magisterprogram i likhet med alla andra. Magisterprogrammen har en separat antagning av internationella studenter, som berikar studentlivet både språkligt och kulturellt.
Internationella magisterprogram

Din inriktning i magisterprogrammet grundar sig på din individuella studieplan. I de flesta magisterprogrammen kan du även välja studieinriktning. Studieinriktningarna är noggrannare bestämda utbildningsområden inom magisterprogrammen. De obligatoriska studierna ger dig en god grund för expertis inom ditt examensområde. De valfria studierna fördjupar din egen specialkompetens, och i magisterprogrammet använder du ditt kunnande för att lösa en verklig forskningsfråga under ledning av en erfaren forskare. Undervisningsspråket i våra magisterprogram är engelska, men finländska studenter kan avlägga sin examen på finska, svenska eller engelska.