Kontinuerligt lärande

Utöver utbildning som leder till examen, erbjuder fakulteten öppen undervisning för alla och vetenskapsfostran för unga. Vetenskapsfostran introducerar barn och unga till vetenskap. Gymnasisterna kan pröva på universitetsundervisning genom öppna gymnasiekurser. Öppna universitetet erbjuder undervisning för alla. Du kan också komplettera en tidigare examen genom att ansöka om fristående studierätt.