Ämneslärarutbildning

Du kan studera till ämneslärare i biologi i alla tre kandidatprogram vid Bio- och miljövetenskapliga fakulteten. Då söker du till pedagogiska studier för ämneslärare under ditt första studieår eller under kandidatstudierna. Studenterna antas till studierna utifrån ansökan och en antagningsintervju.

De pedagogiska studierna (60 sp) genomförs under magisterstudierna. Ämneslärarutbildningen ger behörighet för uppgifter inom den grundläggande utbildningen och gymnasiet (högstadiet och gymnasiet). Kandidatstudierna med ämneslärarinriktning innefattar grund- och ämnesstudier (60 sp) i ett andra undervisningsämne utöver biologin. Det andra undervisningsämnet kan vara geografi, kemi, matematik, eller till exempel fysik, psykologi, engelska eller religion. Du kan söka till pedagogiska studier för lärare inom vuxenutbildning (60 sp) under dina kandidatstudier vid fakulteten.

Du kan också söka till ämneslärare i biologi efter din magisterexamen genom att ansöka om så kallad fristående studierätt för pedagogiska studier. I sådana fall ska de för ämneslärarstudierna fordrade grundstudierna och ämnesstudierna i biologi vara slutförda, eller alternativt ska de kompletteras. Därtill kan du söka till studier i det andra undervisningsämnet.