Andra studierätter

Du kan också studera vid Bio- och miljövetenskapliga fakulteten utan att avlägga en examen.

Vid Bio- och miljövetenskapliga fakulteten kan du komplettera en tidigare examen inom området med en så kallad studierätt för fristående studier. Examensstuderande vid fakulteten kan inkludera studieperioder från andra finländska universitet i sin examen med stöd av den så kallade flexibla studierätten (JOO-studier), eller ansöka om att bli utbytesstudent utomlands. På motsvarande sätt tar vår fakultet emot studenter från andra finländska och utländska universitet.

JOO-studier

Alla finländska universitet har ingått avtal om flexibel studierätt (JOO-studierätt). Avtalet ger grundexamens- och forskarstuderande rätt att i sin examen inkludera studier vid ett annat finländskt universitet.

Erilliset opinnot

Erillisten opintojen suoritusoikeus voidaan myöntää hakijalle, joka on suorittanut korkeakoulututkinnon hakuajan päättymiseen mennessä ja joka ei ole kirjoilla tutkintoa suorittavana opiskelijana missään korkeakoulussa siinä vaiheessa, kun mahdollisesti myönnetty opinto-oikeus astuu voimaan.