Kandidatprogram

De tre omfattande kandidatprogrammen vid vår fakultet täcker alla områden inom bio- och miljövetenskaperna, från molekyler till globala frågor.

Det är möjligt att avlägga en tvåspråkig examen i alla våra kandidatprogram. De som avlägger en tvåspråkig examen genomför kurser både på finska och svenska, varvid språkkunskaperna och expertisen inom det egna området utvecklas jämsides med varandra.

Alla våra tre kandidatprogram erbjuder möjligheter till fortsatta studier i flera magisterprogram. På så sätt kan du hitta ett område som intresserar dig under dina kandidatstudier och fördjupa dig i det under dina magisterstudier. De som riktar in sig på biologilärarstudier under kandidatstudierna fortsätter i våra olika magisterprogram i likhet med alla andra.

Kandidatprogram