Sosiaalitieteiden tohtoriohjelma

Sosiaalitieteiden tohtoriohjelmaa toteuttavat yhteistyössä useat Helsingin yliopiston valtiotieteelliset oppiaineet, jotka pyrkivät tarjoamaan parhaan mahdollisen tohtorikoulutusympäristön. Ohjelmassa tehtävä sosiaalitieteiden tutkimus on laajuudeltaan Suomen huippua.

Ohjelma tekee yhteistyötä Yhteiskuntadatatieteen keskuksen, Kuluttajatutkimuskeskuksen, Humanistis-yhteiskuntatieteellisen instituutin sekä Väestötieteen ja väestön terveyden instituutin kanssa.
Tiesitkö?

Tohtoriohjelma tarjoaa laadukasta tohtorikoulutusta seuraavilla aloilla: sosiaali- ja kulttuuriantropologia, sosiaalipsykologia, yhteiskuntapolitiikka, sosiaalityö, sosiologia, viestintä, yhteiskuntadatatiede ja kriminologia. 

Ohjelmaan hyväksytään vuosittain 50 uutta tohtoriopiskelijaa. Ohjelma on kansainvälinen ja monikielinen, mikä tarkoittaa, että opiskelijat voivat suorittaa tutkinnon suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. 

Haluatko tietää lisää? Tutustu tohtoriohjelman englanninkielisiin sivuihin, joilla on kerrottu enemmän profiilistamme ja ohjelman toiminnasta.

Ohjelma on sitoutunut tarjoamaan parhaat mahdolliset olosuhteet opiskelijoille, jotta he voivat tehdä tavoitteellista tutkimusta riippumatta siitä, onko se täysin konseptuaalista, akateemista vai tieteellistä ja onko sillä ennen kaikkea soveltavaa, ammatillista vai jopa kaupallista merkitystä.
Etsitkö näitä?