Sosiaalityö
Sosiaalityö on tieteenalana, ammattina ja käytäntönä sitoutunut tavoitteeseen vahvistaa hyvinvointia ja vähentää yhteiskunnallista eriarvoisuutta edistämällä ihmisoikeuksia ja sosiaalista, taloudellista ja ekologista oikeudenmukaisuutta sekä haastamalla syrjiviä rakenteita ja käytäntöjä. Sosiaalityössä työskennellään ihmisten ja järjestelmien kanssa niin julkisten instituutioiden kuin järjestö- ja kansalaistoiminnan tasolla.

Sosiaalityön koulutus, käytäntö ja tutkimus sitoutuvat sosiaalityön eettisiin periaatteisiin.

Tutkimuksen profiili

Helsingin yliopiston sosiaalityön tieteenala on monikielinen tutkimusympäristö, jossa tuotetaan ja kehitetään kriittistä ja luovaa tutkimusta ja pedagogiikkaa. Työskentely pohjaa kansalliselle ja kansainväliselle yhteistyölle korkeakoulujen ja sidosryhmien kanssa niin Pohjoismaissa kuin eri puolilla maailmaa.

Tieteenalan erityinen painopiste on käytäntötutkimus, jossa yhdistyy sosiaalipalvelujen kehittäminen, tiedontuotanto ja akateeminen opetus. Käytäntötutkimus tuottaa tietoa ja menetelmällisiä taitoja, joilla on käytännön merkitystä sosiaalialan työssä. Käytäntötutkimuksen tutkimusprosesseissa yhdistyvät palveluiden käyttäjien osallisuus, sosiaalityön käytännön asiantuntemus ja tutkimus. Sosiaalityön tieteenalaan kuuluvassa Helsinki Practice Research Centressä (HPRC) tehdään sosiaalityön käytännön kehittämistä palvelevaa tutkimusta yhdessä eri toimijoiden kanssa sekä tuetaan tutkimustiedon hyödyntämistä käytännössä.

Tällä hetkellä tieteenalalla tehdään tutkimusta seuraavista teemoista:

 • sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus ja sen toteuttaminen
 • sosiaalityön asiakirjat ja kirjaamisen käytännöt
 • palveluihin pääsyn esteet sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä
 • päihdesosiaalityö
 • lasten, nuorten ja perheiden sosiaalipalvelut
 • nuorten psyykkinen hyvinvointi; muuttoliike ja perheet
 • intersektionaalisuus
 • monikielisyys sosiaalityössä
 • rasismin vastainen ja dekoloniaali sosiaalityö
 • gerontologinen sosiaalityö
 • taloussosiaalityö
 • rakenteellinen sosiaalityö
 • kaupunkisosiaalityö
 • post-antroposentrinen sosiaalityö
 • taidelähtöiset menetelmät sosiaalityön käytännöissä, koulutuksessa ja tutkimuksessa.
Tutkimushankkeita

Alla on lista meneillään olevista tutkimushankkeista, joissa sosiaalityön tutkijat tekevät tutkimusta (hankkeiden kaikki tutkijat on listattu aakkosjärjestyksessä, sulkeissa affiliaatiot).

Kaikki tutkimushankkeet (ml. päättyneet hankkeet) löydät Tuhat-tutkimusportaalista. Sieltä löydät myös tietoa henkilöstön julkaisuista ja muusta toiminnasta.

 • AIKUMETOD - Aikuissosiaalityön menetelmien vaikuttavuus (2021–2022). Tutkimusryhmä: Aalto, Anu (JY/KYC), Kivipelto, Minna (THL), Kuorelahti, Marianne (JY/KYC), Kuorikoski, Tuija (JY/KYC), PI Matthies, Aila-Leena (JY/KYC), Päivinen, Kaarina (JY/KYC), Turtiainen, Kati (JY/KYC), Viitasalo, Katri (HY). Rahoitus: VTR-rahoitus, STM.
 • GERIT - Gerontologinen sosiaalityö erityisen tuen tarpeisiin vastaamassa (2021–2022). Tutkimusryhmä: Hirvonen, Jenna (UEF), Kinni, Riitta-Liisa (UEF), Korpelainen, Anne (LY), Niemi, Mia (HY), Pietilä, Ilkka (HY), Rossi, Eeva (LY), Ruotsalainen, Suvi (UEF), PI Seppänen, Marjaana (HY), Skaffari, Pia (LY), Soukiala, Tiina (HY), Tiilikainen, Elisa (UEF), Zechner, Minna (HY). Rahoitus: VTR-rahoitus, STM.
 • Lastensuojelu lapsen etuna? Lapsen hyvinvoinnin arviointi lastensuojelussa ja sen rajapinnoilla (2021–2022). Tutkimusryhmä: Aaltio, Elina (Socca), Aarnio, Noora (TUNI), Heino, Eveliina (HY/TUNI), Jaakola, Anne-Mari (TUNI), Jäppinen, Maija (HY), Lamponen, Tuuli (TUNI), PI Pösö, Tarja (TUNI), Repo, Jenni (TUNI), Veistilä, Minna (TUNI). Rahoitus: VTR-rahoitus, STM.
 • Monikielisyys sosiaalityön tutkimuksessa (2020–). Tutkimusryhmä: Heino, Eveliina (HY/TUNI), Jäppinen, Maija (HY), Kara, Hanna (HY/ÅA), Söderström, Inka (HY). Rahoitus: Ei ulkopuolista rahoitusta.
 • Nuoret Ajassa/Unga i tiden (2014–2023). Tutkimusryhmä: PI Aapola-Kari, Sinikka (Nuorisotutkimusverkosto/HY), Armila, Päivi (UEF), Kiilakoski, Tomi (NTV), Kivijärvi, Antti (NTV/HY), Käyhkö, Mari (UEF), Pöysä, Ville (UEF), Tolonen, Tarja (HY), Vehkalahti, Kaisa (OY), Wrede-Jäntti, Matilda (HY), Lahtinen, Jenni (NTV). Rahoitus: Nuorisotyön ja -politiikan vastuualue, OKM.
 • MigraFam - Ordering the "Migrant Family": Power Asym­met­ries and Cit­izen­iz­a­tion in Re­struc­tur­ing Wel­fare Bur­eau­cra­cies (2017–2023). Tutkimusryhmä: Jäppinen, Maija (HY), Kara, Hanna (HY/ÅA), PI Nordberg, Camilla (ÅA), Riitaoja, Anna-Leena (HY). Rahoitus: Suomen Akatemia.
 • Interpreting in Social Services: Professional expertise in the multilingual landscape of welfare service work in Finland (2021–2022). Tutkimusryhmä: Kara, Hanna (HY/ÅA), PI Nordberg, Camilla (ÅA). Rahoitus: Högskolestiftelsen i Österbotten.
 • SOSKIELI - Monikielisyys ja kielellinen haavoittuvuus sosiaalityön digitalisoituvilla kentillä (2021–2023). Tutkimusryhmä: Granholm, Camilla (HY), Heino, Eveliina (HY/TUNI), Kara, Hanna (HY/ÅA), Kulmala, Meri (HY), Lassila, Anni-Mari (HY), PI Nordberg, Camilla (ÅA), Olakivi, Antero (HY). Rahoitus: VTR-rahoitus, STM.
 • SOSTYÖ-TERVA - Terveyssosiaalityön arvioinnin ja intervention vaikuttavuus näkyväksi (2021-2023). Tutkimusryhmä: PI Janet Anand (UEF), Enkhjargal Batbaatar (UEF), Lynette Joubert (University of Melbourne), Maija Jäppinen (HY), Anna Metteri (TUNI), Tomi Mäki-Opas (UEF), Leena Männistö (HUS/Socca), Ulla-Maija Kauppinen-Perttula (TAYS), Sointu Riekkinen-Tuovinen (UEF), Sofia Rönkkö (UEF), Heli Tiirola (UEF). Rahoitus: VTR-rahoitus, STM.
 • SustAgeable - Taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys läpi ajan ja alueiden ikääntyvässä yhteiskunnassa (2021–2024). Tutkimusryhmä: Maria Vaalavuo, Tuukka Holster, Timo Kauppinen, Joonas Ollonqvist, Paula Saikkonen, Jussi Tervola (THL); Ismo Linnosmaa, Mika Linden, Terhi Auvinen, Minna Kaarakainen, Mieke Rijken, Olli Salmensuu (UEF); Tiina Sihto, Minna Zechner (HY); Tomi Kyyrä, Teemu Lyytikäinen, Tuomas Matikka, Tuuli Paukkeri, Hanna Pesola, Sander Ramboer, Terhi Ravaska  (VATT); Ilari Ilmakunnas,  Noora Järnefelt, Ohto Kanninen, Kati Kuitto, Aart-Jan Riekhoff  (ETK); Toni Juuti, Hannu Karhunen (Labore); Marjo Honkaranta, Anssi Kumpula, Kaisa Lähteenmäki-Smith, Iina Tunkkari (MDI). Rahoitus: STN/Suomen Akatemia.
 • Taide! Kaunokirjallisuus sosiaalityön opetuksessa (2019–). Tutkimusryhmä: Heino, Eveliina (HY/TUNI), Kara, Hanna (HY/ÅA), Tapola-Haapala, Maria (HY), Tarkiainen, Laura (TUNI). Rahoitus: Ei ulkopuolista rahoitusta.
 • Taloussosiaalityö lapsiperheissä: Lapsiperheiden talousosaamisen ja taloudellisen toimintakyvyn vahvistaminen (2021–2023). Tutkimusryhmä: PI Hakovirta, Mia (UTU), Kaittila, Anniina (UTU), Raijas, Anu (Suomen Pankki), Viitasalo, Katri (HY). Rahoitus: VTR-rahoitus, STM.
 • The Glocal Turn in Social Work: Theories, Practices and Writings in a Post-Anthropocentric World (2020–2023). Tutkimusryhmä: Livholts, Mona (HY). Rahoitus: Ei ulkopuolista rahoitusta.
Tieteenalan opiskelumahdollisuudet
Blo­ge­ja, verk­ko­si­vus­to­ja ja some-ka­na­via
Ihmiset

Lisätietoa tutkimuksesta ja apurahatutkijoista löydät Helsingin yliopiston tutkimusportaalista.

Tieteenalavastaava: vanhempi yliopistonlehtori Elina Virokannas

Show more info
Show less info
Show more info
Show more info
Show more info
Show less info
Show more info
Show less info
Show more info
Yhteystiedot

So­si­aa­li­työn pos­ti- ja käyn­tio­soi­te

PL 54 (Unioninkatu 37)
00014 Helsingin yliopisto

Tie­toa me­dial­le

Viestinnän yhteystiedot