Opiskelu ja opetus

Tervetuloa opiskelemaan valtiotieteelliseen tiedekuntaan! Koulutamme asiantuntijoita, jotka ymmärtävät yhteiskunnallisia ilmiöitä ja osaavat asettaa ne historialliseen ja yhteiskunnalliseen kontekstiin. Opetuksemme perustuu tieteenalojemme korkeatasoiseen tutkimukseen.