Yhteiskuntapolitiikka

Yhteiskuntapolitiikka on soveltava yhteiskuntatiede, joka tutkii hyvinvointivaltioiden rakennetta ja toimintaa sosiaalisten ja ympäristöllisten riskien – kuten työttömyyden, sairauden, vammaisuuden, lapsen syntymän, korkean iän tai ympäristömuutosten – näkökulmasta. Yhteiskuntapolitiikka on kiinnostunut hyvinvoinnin jakautumiseen ja yhteiskunnalliseen eriarvoisuuteen liittyvistä kysymyksistä.
Tieteenalan kuvaus ja tutkimusprofiili

Yhteiskuntapolitiikan tieteenalalla tutkitaan eriarvoisuuteen ja hyvinvointiin, näiden jakautumiseen ja niitä koskevaan politiikkaan liittyviä kysymyksiä ja sitä, kuinka hyvinvointia ja tasa-arvoa voitaisiin edistää. Tieteenalalla keskeisiä tutkimuskohteita ovat mm. sosiaalipolitiikka, kaupunkitutkimus, ympäristöpolitiikka sekä vanhenemisen tutkimus.

Tutkimuksen painopisteitä ovat köyhyys ja eriarvoisuus, kestävä hyvinvointi, työttömyys ja työllistymisen esteet, terveyserot, vanheneminen, digitalisaatio ja digitaalisten julkisten palveluiden käyttö, yhteiskuntatieteellinen vammaistutkimus sekä vertaileva ja kansainvälisen sosiaalipolitiikan tutkimus. Tieteenalalla tutkitaan myös tieteellisen tiedon käyttöä erityisesti ympäristöpoliittisissa murroksissa ja pyritään vahvaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen tieteellisen tutkimuksen kautta.

Koulutusohjelmat, joissa yhteiskuntapolitiikkaa opetetaan
Ihmiset

Lisätietoa tutkimuksesta ja apurahatutkijoista löydät Helsingin yliopiston tutkimusportaalista

Show less info
Show less info
Show less info
Show less info
Show less info
Show less info
Show less info
Show less info
Show less info
Yhteystiedot

Yh­teis­kun­ta­po­li­tii­kan pos­ti- ja käyn­tio­soi­te

PL 54 (Unioninkatu 37)
00014 Helsingin yliopisto

Tie­toa me­dial­le

Palveluita medialle