Riippuvuuksien, yhteiskunnallisen sääntelyn ja hallinnan tutkimuskeskus (CEACG)

Helsingin yliopiston Riippuvuuksien, yhteiskunnallisen sääntelyn ja hallinnan tutkimuskeskus (CEACG) on valtiotieteellisen tiedekunnan tutkimusyksikkö. Keskus on erikoistunut neljään tutkimusalueeseen:

1. Riippuvuus: Käyttäytyminen, käsitteet ja teoria
2. Uhkapelien, alkoholin ja huumeiden laillinen valvonta ja sääntely
3. Alkoholin ja huumeiden kaupalliset toimijat ja markkinointi
4. Hyvinvointivaltio ja sen sosiaali- ja terveydenhoitojärjestelmät

CEACG-tutkijat ovat mukana useissa kansallisissa ja kansainvälisissä tutkimusprojekteissa. Keskuksella on tutkimusyhteistyösopimus Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanssa.

Uutiset