Talous- ja sosiaalihistoria

Miksi toiset kansakunnat ovat rikkaita ja toiset köyhiä? Mitkä voimat ohjaavat pitkän aikavälinen taloudellista ja sosiaalista kehitystä? Mistä kriisit syntyvät? Miksi puute, nälkä ja yhteiskunnallinen eriarvoisuus eivät katoa maailmasta? Mitä ovat merkinneet heimo, luokka, sukupuoli ja perhe? Talous- ja sosiaalihistoria on historiallinen yhteiskuntatiede, jossa tutkitaan taloudellisia ja sosiaalisia ilmiöitä ajassa. Se tarjoaa historiallis-yhteiskuntatieteelliseen tutkimukseen perustuvia välineitä menneisyyden ja nykymaailman ymmärtämiseksi.
Tieteenalan kuvaus ja tutkimusprofiili

Tieteenala on kiinnostunut sekä yhteiskuntien suurista ilmiöistä että arkipäivän toimijoista. Sen piirissä tarkastellaan elinolojen ja elämäntapojen muotoutumista osana yhteiskunnan muuttuvia rakenteita sekä sitä, miten taloudellinen kehitys ja kriisit ovat tuottaneet hyvinvointia, mutta myös eriarvoisuutta. Samalla talous- ja sosiaalihistoria on kiinnostunut siitä, miten taloudellisia ja sosiaalisia ongelmia on eri aikoina pyritty ratkomaan.

Tutkimalla ajankohtaisia yhteiskunnallisia kysymyksiä historiallisessa perspektiivissä talous- ja sosiaalihistoria analysoi kehityskulkuja, jotka ovat synnyttäneet nykyajan taloudellis-sosiaaliset rakenteet.

Talous- ja sosiaalihistorian tieteenala on laaja ja tutkimuskohteet ulottuvat paikallisesta globaaliin. Tyypillistä ovat myös monitieteelliset kysymyksenasettelut.

Tutkimuksen nykyisiin painoaloihin kuuluvat:

  • talouden pitkän aikavälin kehitys
  • tulo- ja varallisuuserot
  • hyvinvointi
  • kulutus ja arki
  • sukupolvien, elämänkulun ja vähemmistöjen tutkimus
Tutkimushankkeita

Talous- ja sosiaalihistoriassa on käynnissä mm. seuraavia tutkimushankkeita. Osa hankkeiden nimistä on vain englanniksi.

Tieteenalan opiskelumahdollisuudet

Talous- ja sosiaalihistoriaa voi opiskella yhteiskunnallisen muutoksen koulutusohjelmissa. Ensimmäiset kaksi vuotta opiskellaan yhteisiä opintoja neljältä tieteenalalta: talous- ja sosiaalihistorian lisäksi poliittisesta historiasta, kehitysmaatutkimuksesta ja sosiaali- ja kulttuuriantropologiasta. Kolmannen vuoden aikana opiskelijat jakautuvat tieteenaloittain opintosuuntiin. Maisteriohjelma on tieteenalapainotteinen. Koulutusohjelmissa jatkuu pitkään jatkunut ja vankka yhteiskuntahistorian yhteistyö talous- ja sosiaalihistorian ja poliittisen historian välillä.

Blo­ge­ja, si­vu­ja ja someka­na­via
Ihmiset

Tieteenalavastaava: yliopistonlehtori Hanna Kuusi

Show less info
Show less info
Show less info
Show less info
Show less info
Show less info
Show more info
Show more info
Yhteystiedot

Ta­lous- ja so­si­aa­li­his­to­rian pos­ti- ja käyn­tio­soi­te

PL 54 (Snellmaninkatu 14 A)

00014 Helsingin yliopisto

Tie­toa me­dial­le

Palveluita medialle