Tapahtumakalenterin säännöt

Helsingin yliopiston tapahtumakalenterissa julkaistaan tietoja sellaisista tapahtumista, joiden järjestämisestä vastaa Helsingin yliopisto tai jokin sen alainen yksikkö.

1. Kalenterin ylläpito

Helsingin yliopiston tapahtumakalenteria ylläpitää yliopiston digitaalinen viestintä.

Tunnukset ja käyttäjätuki osoitteesta digiviestinta@helsinki.fi.

 

2. Kalenterissa julkaistavat tapahtumat

Helsingin yliopiston tapahtumakalenterissa julkaistaan tietoja sellaisista tapahtumista, joiden järjestämisestä vastaa Helsingin yliopisto tai jokin sen alainen yksikkö (tiedekunta, laitos, erillinen laitos, keskushallinnon alainen yksikkö).

Tietoja tieteellisten seurojen tai muiden yhdistysten järjestämistä tapahtumista julkaistaan, kun tapahtuman teema liittyy kiinteästi tieteeseen tai yliopistoelämään ja kun vähintään yksi seuraavista ehdoista toteutuu:

  1. Helsingin yliopiston tiedekunta, laitos tai muu yksikkö osallistuu tapahtuman järjestelyihin.
  2. Tapahtuma järjestetään Helsingin yliopiston tiloissa.
  3. Luennoija on Helsingin yliopistosta.

Opinto-oppaissa julkaistuja luento- tai seminaaritietoja julkaistaan julkisten verkkosivujen tapahtumakalenterissa ainoastaan silloin, kun tapahtuma on suurelle yleisölle suunnattu. Yliopiston sisäiset tapahtumat julkaistaan intranet Flamman kalenterissa.

Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan HYY:n ja sen yhteydessä toimivien järjestöjen ym. tahojen tapahtumailmoitukset tulee julkaista HYY:n tapahtumakalenterissa osoitteessa hyy.fi/fi/kalenteri.

Tapahtumakalenterin ylläpitäjät pidättävät itselleen oikeuden tapauskohtaisesti päättää tietojen viemisestä kalenteriin. Ylläpitäjät pidättävät itselleen myös oikeuden muokata kalenteriin hyväksyttyjä tapahtumailmoituksia.

3. Tietojen syöttäminen kalenteriin

Yliopiston julkisilla verkkosivuilla näkyvän tapahtumakalenterin Ehdota tapahtumaa - lomakkeella syötetyt tapahtumat julkaistaan sekä julkisten sivujen että intranet Flamman kalenterissa. Tapahtumaa ei voi kohdistaa vain jompaankumpaan kalenteriin. Tapahtumat, joiden tapahtumaluokaksi on valittu "Opiskelijatapahtumat", julkaistaan lisäksi Opiskelu-palvelun etusivulla.

Intranet Flammassa Ehdota tapahtumaa -lomakkeella voit valita, julkaistaanko tapahtuma vain Flammassa vai sekä Flammassa että yliopiston julkisilla verkkosivuilla.

 

Yliopiston julkisten verkkosivujen Ehdota tapahtumaa lomake.

Intranet Flamman tapahtumakalenteri > Ehdota tapahtumaa.

 

4. Tietojen tarkistaminen

Yliopiston digitaalinen viestintä tarkistaa tapahtumatiedot ja siirtää verkkolomakkeella tulleet tapahtumaehdotukset tapahtumakalenteriin 3-5 kertaa viikossa.

Tapahtumakalenterissa ei julkaista tietoja tapahtumista, jotka eivät täytä kohdassa 2 lueteltuja kriteerejä.

 

5. Yhteys Yliopisto-lehden tapahtumakalenteriin

Yliopisto-lehden toimitus kokoaa lehdessä julkaistavat tapahtumat muun muassa verkkosivuston tapahtumakalenterin pohjalta. Yliopisto-lehden tapahtumakalenterissa ei julkaista tietoja tapahtumista, joista peritään pääsymaksu.