Strategia 2021–2030

Tie­teen voi­mal­la – Maa­il­man par­haak­si

Vuonna 2030 Helsingin yliopisto on maailman parhaimmistoa, kansallisesti ja kansainvälisesti arvostettu sivistysyliopisto. Menestyksemme perustuu syvälliseen ja uusia uria avaavaan tieteenalaosaamiseen, tieteidenväliseen tutkimukseen ja korkeatasoiseen opetukseen. Helsingin yliopiston strategia tehtiin nyt ensimmäistä kertaa kymmeneksi vuodeksi 2021–2030.

Strategia rakennettiin koko yliopistoyhteisön sekä sidosryhmien kuten alumnien ja päättäjien yhteistyöllä. Strategian perustan muodostavat yhteiset arvot totuus, sivistys, vapaus ja yhteisöllisyys, jotka ohjaavat jokapäiväistä toimintaa ja vuorovaikutusta. Yhteiselle tekemiselle antavat suunnan neljä strategista valintaa sekä tavoitteet siitä, mitä yliopisto haluaa saavuttaa vuoteen 2030 mennessä.