Organisaatio
Helsingin yliopiston organisaatiorakenteen muodostavat yliopistokollegio, hallitus, rehtori, kansleri, yliopistopalvelut, tiedekunnat, yhteiset toimintayksiköt sekä erilliset laitokset. Svenska social- och kommunalhögskolan kuuluu yliopistoon erillisenä yksikkönä.

Yliopiston ylin päätöksentekoelin on 13-jäseninen hallitus. Sitä johtaa hallituksen puheenjohtaja.

Yliopiston toimintaa johtaa rehtori. Hänen tukenaan on neljä vararehtoria ja hallintojohtajan johtama yliopistopalvelut.

Yliopiston kansleri edistää tieteitä sekä valvoo yliopiston yleistä etua ja toimintaa.

Yliopistokollegiossa on 50 jäsentä. Sen tehtävänä on mm. päättää yliopiston hallituksen jäsenmäärästä sekä hallituksen ja sen jäsenten toimikauden pituudesta sekä vahvistaa yliopiston tilinpäätös ja toimintakertomus.

Yliopisto jakautuu tiedekuntiin tutkimuksen ja opetuksen järjestämistä varten. Tiedekuntaa johtaa dekaani. Dekaani vastaa tiedekunnan yleisestä toiminnasta, henkilöstöhallinnosta ja taloudesta. Tiedekunnassa toimii dekaanin johdolla tiedekuntaneuvosto, jonka tehtävänä on kehittää tiedekunnan toimintaa kokonaisuutena.

Yliopistossa on 9 erillistä laitosta. Ne ovat tehtäviltään tutkimus-, opetus- tai palvelupainotteisia. Erillisellä laitoksella on johtaja ja johtokunta.

Yliopistossa toimii monitieteisiä tutkimusverkostoja sekä valtakunnallisia viranomaistehtäviä hoitavia yksiköitä. Helsingin yliopisto osallistuu muiden yliopistojen kanssa eri puolilla maata toimivien yliopistokeskusten toimintaan Lahdessa, Mikkelissä ja Seinäjoella.