Koskeeko tämä ohje minua?

Tämä ohje oikaisuvaatimuksen sisällöstä koskee sinua, jos harkitset oikaisun vaatimista päätökseen, joka täyttää seuraavat ehdot:

 • Päätös koskee hakemustasi saada oikeus suorittaa alempi ja/tai ylempi korkeakoulututkinto Helsingin yliopistossa.
 • Päätös tehtiin 12.6. - 31.8.2017.

Millä kielellä oikaisuvaatimus on laadittava?

Laadi oikaisuvaatimus suomeksi tai ruotsiksi.

Mitä oikaisuvaatimuksen tulee sisältää?

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisua vaaditaan
 • millaista oikaisua vaaditaan
 • millä perusteilla oikaisua vaaditaan
 • kuka oikaisua vaatii
 • oikaisua vaativan henkilön yhteystiedot (jos tarpeen).

Tutustu esimerkkiin oikaisuvaatimuksesta saadaksesi käsityksen siitä, miltä oikaisuvaatimus voi esimerkiksi näyttää.

Miten ilmoitan mihin päätökseen oikaisua vaadin?

Voit yksilöidä päätöksen, johon oikaisua vaadit, vaikkapa seuraavalla tavalla:

Vaadin, että Helsingin yliopisto oikaisee päätöstä, joka koskee keväällä 2017 tekemääni hakemusta hakukohteeseen "X".

Kohtaan "X" kirjoitat hakukohteen nimen. Voit tarkistaa hakukohteen nimen Oma Opintopolku -palvelusta. Esimerkkejä hakukohteitten nimistä: "päähaku, taiteiden tutkimuksen kandiohjelma", "maisterihaku, sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma", "avoimen väylä, taloustieteen kandiohjelma", "siirtohaku, metsätieteiden kandiohjelma".

Miten ilmoitan vaatimukseni ja niiden perusteet?

Yliopisto oikaisee opiskelijavalintapäätöstä vain siinä tapauksessa, että yliopisto on tehnyt jonkin virheen. Niinpä sinun kannattaa oikaisuvaatimusta laatiessasi pohtia seuraavaa kolmea kysymystä:

 1. Mitä yliopisto on tehnyt (tai jättänyt tekemättä)?
 2. Miksi yliopisto on mielestäsi toiminut virheellisesti tehdessään (tai jättäessään tekemättä) edellä mainitsemasi asian?
 3. Millä tapaa yliopiston tulisi mielestäsi virhe korjata?

Vastauksesi kysymykseen 3 kertoo millaista oikaisua vaadit. Vastauksesi kysymyksiin 1 ja 2 kertovat millä perusteilla oikaisua vaadit.

Älä perustele vaatimuksiasi seikoilla, jotka eivät liity virheen osoittamiseen

Oikaisuvaatimustasi ratkaistessa noudatetaan täsmälleen samoja valintaperusteita kuin opiskelijavalintapäätöstä tehtäessä. Keskity siksi oikaisuvaatimuksessasi osoittamaan minkä virheen yliopisto on mielestäsi tehnyt. Sinun on turhaa vedota oikaisuvaatimuksessasi esimerkiksi seuraavan kaltaisiin seikkoihin:

"Olen hakenut opiskelemaan tätä oppiainetta jo monta kertaa."
"Koen, että minulla on hyvä kielitaito tässä kielessä."
"Minun olisi pitänyt saada vain muutama piste lisää tullakseni hyväksytyksi."

Tällaisia seikkoja ei huomioitu opiskelijavalintapäätöstä tehtäessä eikä niitä huomioida oikaisuvaatimuksia ratkaistaessakaan.

Arvosteluperusteista päättää yliopisto

Yliopistolla on harkintavalta päättää, kuinka paljon jonkin tiedon osoittamisesta saa pisteitä ja kuinka paljon jostakin virheellisestä väitteestä menettää pisteitä. Jos vetoat oikaisuvaatimuksessasi arvosteluperusteiden virheellisyyteen tai niiden väärään soveltamiseen, sinun on täsmällisesti yksilöitävä, millä lailla arvosteluperusteet mielestäsi ovat virheelliset tai miten niitä on sovellettu virheellisesti.

Sinun ei tarvitse toimittaa asiakirjoja, jotka yliopistolla jo on

Jos harkitset tekeväsi oikaisuvaatimuksen, joka liittyy valintakoevastaustesi arvostelemiseen, sinun kannattaa ehdottomasti käydä tutustumassa vastauksiisi tai tilata vastauksistasi itsellesi valokopiot. Sen sijaan sinun ei tarvitse toimittaa kopioita valintakoevastauksistasi oikaisuvaatimuksen mukana, sillä yliopistollahan on jo kyseiset vastaukset.

Oikaisun vaatiminen ei mitätöi omaa laiminlyöntiäsi

Joissakin tapauksissa opiskelijavalintapäätökset tehdään osittain tai kokonaan niiden tietojen perusteella, jotka hakija on toimittanut yliopistolle annettujen ohjeiden mukaan ja annettujen määräaikojen kuluessa. Jos olet toiminut vastoin annettuja ohjeita (esimerkiksi jättänyt jonkin todistuksen toimittamatta määräajan kuluessa), kyseessä ei ole virhe, joka olisi yliopiston vastuulla.

Voinko vaatia valintakoevastausteni tarkistusarvostelua?

Yliopistojen valintakokeissa noudatetaan erilaista käytäntöä kuin ylioppilaskokeissa. Ylioppilaskokeen suorittanut voi pyytää ylioppilastutkintolautakunnalta koevastauksensa tarkistusarvostelua eikä pyyntöä tarvitse perustella millään tavoin. Sen sijaan yliopistoilla ei ole velvollisuutta suostua perustelemattomaan vaatimukseen arvostelun tarkistamisesta. Seuraavassa on muutamia esimerkkejä vaatimuksista, joihin yliopiston ei tarvitse ilman perusteluja suostua:

"Vaadin, että valintakoevastauksilleni tehtäisiin tarkistusarvostelu."
"Vaadin, että valintakoevastaukseni käytäisiin läpi uudelleen."
"Vaadin, että vastausteni arvostelu arvioitaisiin uudelleen."

Hakijapalvelut pyytää arvostelijaa tarkistamaan arvostelunsa vain jos oikaisuvaatimuksessasi väität, että valintakoevastauksesi on arvosteltu virheellisesti. Sinun on täsmällisesti yksilöitävä mihin koetehtävään liittyvä vastauksesi on mielestäsi arvosteltu virheellisesti ja millä tapaa arvostelu on virheellinen.

Voinko vaatia lähtöpisteitteni tarkistuslaskentaa?

Yliopistoilla ei ole velvollisuutta suostua perustelemattomaan vaatimukseen lähtöpisteitten tarkistuslaskennasta. Seuraavassa on muutamia esimerkkejä vaatimuksista, joihin yliopiston ei tarvitse ilman perusteluja suostua:

"Vaadin, että lähtöpisteilleni tehtäisiin tarkistuslaskenta."
"Vaadin, että lähtöpisteeni käytäisiin läpi uudelleen."
"Vaadin, että lähtöpisteeni laskettaisiin uudelleen."

Hakijapalvelut tarkistaa lähtöpisteesi vain, jos oikaisuvaatimuksessasi väität, että lähtöpisteesi on laskettu virheellisesti. Sinun on oikaisuvaatimuksessasi kerrottava kuinka monta lähtöpistettä sinun olisi pitänyt mielestäsi saada ja selostettava täsmällisesti kuinka olet päätynyt kyseiseen pistemäärään noudattaen hakukohteen valintaperusteissa ilmoitettuja lähtöpisteitten laskentasääntöjä.

Miten ilmoitan kuka oikaisua vaatii?

Voit ilmoittaa kuka oikaisua vaatii esimerkiksi kirjoittamalla nimesi oikaisuvaatimuksen loppuun. Jos aiot toimittaa oikaisuvaatimuksen sähköpostitse, niin voit yksinkertaisesti kirjoittaa nimesi tietokoneesi näppäimistöllä. Oikaisuvaatimuksen ei siis oletusarvoisesti tarvitse sisältää käsin kirjoitettua nimikirjoitusta.

Tarvitseeko minun ilmoittaa oikaisuvaatimuksessa yhteystietoni?

Ilmoita yhteystietosi oikaisuvaatimuksessasi vain siinä tapauksessa, ettet syystä tai toisesta voi tarkistaa ja päivittää yhteystietojasi Oma Opintopolku -palvelun kautta.

Jos voit kirjautua Oma Opintopolku -palveluun , niin älä ilmoita yhteystietojasi oikaisuvaatimuksessasi, vaan

 • tarkista, ovatko postiosoitteesi, sähköpostiosoiteesi ja puhelinnumerosi palvelussa ajan tasalla
 • päivitä mahdolliset vanhentuneet yhteystiedot palvelun kautta.