Ilmoittaudu läsnä- tai poissaolevaksi (versio A)

Ilmoittautuminen lukuvuodeksi 2020-2021 alkaa 1.5.2020.

Tämä sivu on tarkoitettu sinulle, jos sinulle on myönnetty kevään 2020 opiskelijavalinnassa

 • oikeus suorittaa alempi tai ylempi korkeakoulututkinto (tai molemmat) suomeksi tai ruotsiksi.
 • oikeus suorittaa ylempi tai alempi ja ylempi korkeakoulututkinto englanniksi, etkä ole velvollinen maksamaan lukuvuosimaksua.

Jokaisen alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa Helsingin yliopistossa suorittavan on ilmoittauduttava läsnä- tai poissaolevaksi joka lukuvuodeksi.

 • Voit ilmoittautua läsnä- tai poissaolevaksi ensimmäiseksi lukuvuodeksesi, kun olet ottanut opiskelupaikan vastaan.
 • Jos sinut hyväksyttiin ehdollisesti, voit ilmoittautua läsnä- tai poissaolevaksi vasta, kun hyväksymisehtosi on täyttynyt.
 • Menetät sinulle myönnetyn opiskeluoikeuden, jos et ilmoittaudu läsnä- tai poissaolevaksi viimeistään 31.8.2020.
 • Voit ilmoittautua poissaolevaksi ensimmäiseksi lukuvuodeksesi vain, jos poissaolollesi on lakisääteinen syy.

Jos sinulle ei ole tarjottu opiskelupaikkaa tänä vuonna vaan sinulle on myönnetty oikeus suorittaa tutkinto vuonna 2019 tai aikaisemmin, seuraa sen sijaan opiskelijan ohjeissa annettuja ohjeita.

Uuden opiskelijan täytyy opiskelupaikan vastaanottamisen lisäksi ilmoittautua läsnä- tai poissaolevaksi. Menetät sinulle myönnetyn opiskeluoikeuden, jos et ilmoittaudu läsnä- tai poissaolevaksi viimeistään 31.8.2020.

Ilmoittaudu läsnä- tai poissaolevaksi ripeästi, jotta tietosi voidaan tallentaa Helsingin yliopiston opiskelijarekisteriin mahdollisimman pian.

 • Voit esimerkiksi aktivoida käyttäjätunnuksesi yliopiston tietojärjestelmiin ja saada opiskelijakortin vasta, kun tietosi on tallennettu opiskelijarekisteriin.

Jos olet Helsingin yliopiston vanha opiskelija, mutta sinulle on tänä keväänä myönnetty myös uusi oikeus suorittaa alempi tai ylempi korkeakoulututkinto (tai molemmat) Helsingin yliopistossa, niin ilmoittaudu läsnä- tai poissaolevaksi lukuvuodelle 2020-2021 tämän sivun ohjeiden mukaisesti. 

Jos olet jo ehtinyt ilmoittautua läsnä- tai poissaolevaksi jollakin muulla tavalla, ota yhteyttä hakijapalveluihin.

Uuden opiskeluoikeutesi tiedot tallentuvat opiskelijarekisteriin vain, jos noudatat tämän sivun ohjeita. Jos olet jo maksanut ylioppilaskunnan jäsenmaksun lukuvuodelle 2020-2021, niin sinun ei tarvitse maksaa jäsenmaksua uudelleen.

Suosittelemme, että ilmoittaudut läsnäolevaksi Opintopolku.fi-sivuston Oma Opintopolku -palvelua käyttäen.

 • Voit ilmoittautua läsnäolevaksi Oma Opintopolku –palvelua käyttäen, jos sinulla on suomalainen henkilötunnus ja sen lisäksi suomalaiset verkkopankkitunnukset tai suomalainen mobiilivarmenne tai suomalainen sähköinen henkilökortti. Kun olet kirjautunut palveluun, napsauta ensin kohtaa "Omat hakemukset" ja sitten kohtaa "Siirry ilmoittautumaan".

Jos et voi käyt­tää Oma Opin­to­pol­ku -pal­ve­lua

Jos et voi käyttää Oma Opintopolku -palvelua, toimi seuraavasti:

 1. Maksa ylioppilaskunnan jäsenmaksu pankissa tai verkkopankissa käyttäen alla olevia maksutietoja.

 2. Täytä ilmoittautumislomake.
 3. Toimita Helsingin yliopiston hakijapalveluihin kuitti maksetusta jäsenmaksusta ilmoittautumislomakkeen ohjeiden mukaisesti.

Kun maksat ylioppilaskunnan jäsenmaksua, merkitse viitenumeroksi 28 04990 ja maksun saajaksi "Helsingin yliopiston ylioppilaskunta".

 • Jos ylioppilaskunnan jäsenmaksun (pakollinen maksu) lisäksi maksat osakunnan jäsenmaksun (vapaaehtoinen maksu), niin ilmoita maksun lisätietokentässä minkä osakunnan jäseneksi haluat.

Jos maksat jäsenmaksun suomalaisen pankin kautta, maksa jäsenmaksu jollekin seuraavista tileistä:

 • FI80 1573 3000 0324 57 (Nordea)
 • FI80 8000 1500 0668 82 (Danske Bank)

Jos maksat jäsenmaksun ulkomaisen pankin kautta, maksa jäsenmaksu Nordean tilille FI80 1573 3000 0324 57. Nordean BIC-koodi on NDEAFIHH. Nordean osoite on

Nordea Bank Finland
Aleksanterinkatu 36 B
FIN-00020 Nordea
Finland

Voit ilmoittautua poissaolevaksi ensimmäiseksi lukuvuodeksesi vain, jos poissaolollesi on lakisääteinen syy. Lakisääteisiä syitä ovat seuraavat:

 1. Suoritat asevelvollisuuslain, siviilipalveluslain tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain mukaista palvelua.
 2. Olet äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla.
 3. Olet oman sairautesi tai vammasi vuoksi kyvytön aloittamaan opintosi.
 4. Olet estynyt aloittamasta opintojasi covid-19-epidemiaan liittyvän viranomaismääräyksen vuoksi taikka muusta epidemiaan liittyvästä painavasta syystä.

Mitkään muut syyt eivät ole lakisääteisiä syitä. Niinpä mitkään muut syyt eivät oikeuta ilmoittautumaan poissaolevaksi ensimmäiseksi lukuvuodeksesi.

Poissaolevaksi ilmoittautuminen syyn 1 tai 2 vuoksi ei kuluta opintoaikaasi. Poissaolevaksi ilmoittautuminen syyn 3 vuoksi kuluttaa opintoaikaasi.

Jos haluat ilmoittautua poissaolevaksi ensimmäiseksi lukuvuodeksesi, toimita hakijapalveluille ohjesivun mukaisesti asiakirja, joka todistaa, että sinulla on lakisääteinen syy poissaololle syyslukukautena 2020 tai kevätlukukautena 2021 tai molempina lukukausina.

Mikäli haluat ilmoittautua läsnäolevaksi vain syyslukukauden 2020 tai kevätlukukauden 2021 ajaksi ja ilmoittaudut poissaolevaksi jäljelle jäävän lukukauden ajaksi, toimi seuraavasti:

 1. Maksa Helsingin yliopiston ylioppilaskunnalle syyslukukauden 2020 tai kevätlukukauden 2021 jäsenmaksu yllä olevien ohjeiden mukaisesti.
 2. Täytä ilmoittautumislomake.
 3. Toimita hakijapalveluille kuitti maksetusta jäsenmaksusta (sen lukukauden osalta, jolle ilmoittaudut läsnäolevaksi) ilmoittautumislomakkeen ohjeiden mukaisesti sekä ohjesivun mukaisesti asiakirja, joka todistaa, että sinulla on lakisääteinen syy poissaololle sen lukukauden osalta, jolle ilmoittaudut poissaolevaksi.

Jos ilmoittaudut läsnäolevaksi, sinun on samalla maksettava Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan jäsenmaksu:

 • Jos ilmoittaudut läsnäolevaksi koko lukuvuodeksi 2020-2021, sinun on maksettava jäsenmaksuna 74,50 euroa.
 • Jos ilmoittaudut läsnäolevaksi vain syyslukukaudelle 2020, sinun on maksettava jäsenmaksuna 53,50 euroa.
 • Jos ilmoittaudut läsnäolevaksi vain kevätlukukaudelle 2021, sinun on maksettava jäsenmaksuna 21,00 euroa.

Jäsenmaksun lisäksi voit halutessasi maksaa vapaaehtoisia maksuja:

 • osakunnan jäsenmaksu 12,00 euroa
 • kehitysyhteistyöhankkeiden tukimaksu 5,80 euroa.

Ylioppilaskunnan osakunnista ja kehitysyhteistyöhankkeista voit lukea lisää ylioppilaskunnan verkkosivuilta.

Helsingin yliopiston ylioppilaskunta valvoo etuasi yliopistolla ja yhteiskunnassa, tukee järjestötoimintaa, järjestää erilaisia tapahtumia ja tarjoaa jäsenetuja ja -palveluita.

Opiskelijaetujasi pääset käyttämään, kun opiskeluoikeutesi astuu voimaan 1.8.2020.