Johtajat

Tiedekuntaa johtaa dekaani, joka valitaan neljän vuoden toimikaudeksi. Dekaani valvoo tiedekunnan toimintaa ja vastaa sen taloudesta, yleisestä toiminnasta sekä henkilöstöhallinnon toteutumisesta yliopiston henkilöstöpolitiikan mukaisesti yhdessä kehittämispäällikön ja hallintopäälliköiden kanssa. Tiedekunnan osastoja johtavat johtajat, jotka valitaan neljän vuoden kaudeksi.

Tiedekuntaneuvosto on valinnut matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan uudeksi dekaaniksi professori Kai Nordlundin vuoden 2021 loppuun asti. Professori Nordlund toimii tällä hetkellä fysiikan osaston johtajana ja aloittaa työnsä dekaanina lokakuun 2018 alkuun mennessä.

Helsingin yliopiston organisaatiorakenteessa on kolme tasoa. Yliopistotasoon kuuluvat yliopistokollegio, hallitus, rehtori, kansleri ja yliopistopalvelut. Toisen tason muodostavat tiedekunnat ja erilliset laitokset, kolmannen tason tiedekuntiin kuuluvat osastot.

Tiedekuntaa johtaa dekaani, joka valitaan neljän vuoden toimikaudeksi. Dekaani valvoo tiedekunnan toimintaa ja vastaa sen taloudesta, yleisestä toiminnasta sekä henkilöstöhallinnon toteutumisesta yliopiston henkilöstöpolitiikan mukaisesti yhdessä kehittämispäällikön ja hallintopäälliköiden kanssa. Tiedekunnan kuutta osastoa johtaa johtaja, jotka valitaan neljän vuoden kaudeksi.

Tiedekuntaneuvoston kokoonpano, tehtävät, kokousajat ja -pöytäkirjat löytyvät intranetistä (edellyttää kirjautumista yliopiston käyttäjätunnuksilla). Pöytäkirja tallennetaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen. Pöytäkirjan voi pyytää nähtäväkseen tiedekuntaneuvoston sihteeriltä.