Opetus ja opetuksen kehittäminen

Tiedekunnan opetusta kehitetään jatkuvasti uusimpaan yliopistopedagogiseen tutkimukseen perustuen.

Tiedekuntamme opetus on korkeassa arvossa opiskelijoiden ja muiden tutkijoiden keskuudessa. Yliopistossa opetus perustuu aina tutkittuun tietoon, ja opettajilla on myös omaa tutkimusta käynnissä. Tiedekuntamme on palkinnut opettajia muun muassa ansiokkaasta yhteistyöstä opetuksessa sekä motivoituneisuudesta ja kyvystä innostaa opiskelijoita.

Hyvä opettaja ei huoli vastausta "en tiedä", vaan auttaa kohti ratkaisua.

Yliopistopedagogiikan keskus (HYPE) tutkii yliopisto-opetusta ja oppimista kaikissa tiedekunnissa ja tieteenaloilla Helsingin yliopistossa. Keskus tukee koulutusohjelmia ja tiedekuntia opetuksen ja oppimisen kehittämisessä sekä kouluttaa Helsingin yliopiston henkilöstöä korkeakouluopetuksen ja -oppimisen asiantuntijoiksi korkealaatuiseen yliopistopedagogiseen tutkimukseen perustuen.

Yliopistopedagogiikan tutkijat ja asiantuntijat Viikin kampuksella:

Henna Asikainen, FT
yliopistopedagogiikan dosentti
pedagoginen yliopistonlehtori, Viikki
henna.asikainen@helsinki.fi 

Nina Katajavuori
Yliopistopedagogiikan dosentti
pedagoginen yliopistonlehtori, Viikki
nina.katajavuori@helsinki.fi

Ilona Södervik, FT
Pedagoginen yliopistonlehtori, Viikki
ilona.sodervik@helsinki.fi

Opetuksen kehittäminen on tiedekunnallemme tärkeää. Opetusta kehitetään esimerkiksi saadun opiskelijapalautteen perusteella. Tieteen kehittyessä ja uusien teknologioiden syntyessä opetus myös luonnollisesti mukautuu aikaansa ja tarjoaa opiskelijoille yhä parempia tapoja oppia ja ryhtyä rakentamaan omaa tieteellistä uraansa.

Lue alta kahden tiedekuntamme opettajan kertomus opetuksesta ja opettamisen kehittämisestä ja myös opettajan sekä tutkijan arjesta:

Jäsenet:

Maijaliisa Erkkola
Szabolcs Galambosi
Sanna Kanerva
Hanna-Riitta Kymäläinen
Pauliina Lankinen
Chiara Lombardini
Janna Pietikäinen
Sampo Pihlainen
Mika Rekola
Sari Timonen